TUİK Ekonomik Güven Endeksi Mayıs 2015

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:13.3333330154419px">Ekonomik g&uuml;ven endeksi, t&uuml;ketici ve &uuml;reticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini &ouml;zetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, t&uuml;ketici g&uuml;ven g&ouml;stergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sekt&ouml;rlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye metaveri sayfasından (</span><a href="http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1102" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1102</a><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:13.3333330154419px">)&nbsp;ulaşılabilir.</span>
TUİK Ekonomik Güven Endeksi Mayıs 2015
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,5 oranında artarak 80,97 değerinden 82,16 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış; reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre %1,2 arttı; Nisan ayında 102,70 olan endeks Mayıs ayında 103,90 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi, Mayıs ayında %0,1 oranında artarak 100,60 değerinden 100,69 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre %1,4 arttı; Nisan ayında 101,84 olan endeks Mayıs ayında 103,26 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi %2,9 oranında artarak 83,40 değerine yükseldi.Tüketici güven endeksi %1,6 oranında azalarak 65,35 değerinden 64,29 değerine düştü.