TUİK Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2015

Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksini 2015 yılı Ocak ayından itibaren aylık olarak yayımlamaya başlamıştır. 
TUİK Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2015
Ekonomik güven endeksi, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Güven göstergeleri, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik durumla ilgili aylık mevcut durum değerlendirmeleri ve geleceğe dair beklentilerini ölçen aylık eğilim araştırmaları sonuçlarından hesaplanmaktadır. Avrupa Birliğine uyumlu tüketici güven endeksi serisi 2012 yılından itibaren mevcut olduğundan, ekonomik güven endeksi serisi 2012 yılından itibaren aylık olarak verilmiştir.Endeks, ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından bir öncü gösterge olarak da kullanılmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından (http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1102) ulaşılabilir.Ekonomik güven endeksi %0,4 azaldı  Ekonomik güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %0,4 oranında azalarak 88,39 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalma; tüketici, imalat sanayi (reel kesim), perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Söz konusu endeksler bir önceki aya göre sırasıyla %0,1, %1,5, %2,7 ve %1 oranında azalırken hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında Aralık ayına göre %2,1 arttı.