TUİK HABER BÜLTENİ

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2013 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre % 28,9 artışla 5 828 Milyon TL harcama yapıldı.
TUİK HABER BÜLTENİ
Bu sonuca göre 2013 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içerisindeki oranı %0,37 merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise %1,28 oldu. Bu oranlar 2012 yılında sırasıyla %0,32 ve %1,11 idi.

Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 2014 yılı için 5 528 Milyon TL oldu

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 5 528 Milyon TL oldu.

Dolaylı Ar-Ge desteği 2013 yılında 923 Milyon TL oldu

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2013 yılında 923 Milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge desteği 2014 yılı için ise 1 178 Milyon TL olarak tahmin edildi.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan ödenek ve harcamalar ile
dolaylı Ar-Ge destekleri, 2008-2014


(*) Dolaylı Ar-Ge desteği; Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
(**) 2014 yılı için doğrudan Ar-Ge harcaması bütçe başlangıç ödeneklerine göre hesaplanmıştır, dolaylı Ar-Ge desteği tahmindir.

En çok ödenek Genel Üniversite Fonlarına ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2014 yılı için en çok ödenek %38 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu %24,5 ile savunma, %16 ile Endüstriyel Üretim ve Teknoloji ve %10,5 ile Genel Bilgi Gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) takip etti.

Sosyo-ekonomik hedefler, 2014 (%)

____________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR

Devletin (merkezi yönetim kurum/kuruluşlarının) ilgili yılda bütçe başlangıç ödeneklerine (tahmini) ve harcamalara (nihai) göre gerçekleştirdiği Ar-Ge finansmanının hesaplanması Ar-Ge faaliyetleri için devlet desteğini ölçme veya başka bir deyişle devletin Ar-Ge finansmanına verdiği önceliğin derecesini görme açısından önemlidir. Ar-Ge için devletin ayırdığı ödenek/harcama sadece kamu kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen Ar-Ge’yi değil, aynı zamanda diğer üç ulusal sektörde (ticari sektör, kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar ve yükseköğretim sektörü) ve yurtdışında (uluslararası kuruluşlar dahil) devlet tarafından finanse edilen Ar-Ge’yi de kapsar.

Dolaylı Ar-Ge destekleri ise 193, 5520, 4691 ve 5746 sayılı kanunlarda yer alan Ar-Ge'ye ilişkin indirim ve istisnaları kapsamaktadır. 2013 yılı gerçekleşme, 2014 yılı tahmin olmak üzere Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
 

TUİK HABER BÜLTENİ haberi 18 Haziran 2014 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay tarafından  31355 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle