TUİK Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:13.3333330154419px">Fiyat d&uuml;zeyi endeksi, &uuml;lkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak d&ouml;viz kuruna g&ouml;re alım g&uuml;c&uuml;n&uuml;n g&ouml;stergesidir. Bir &uuml;lkenin fiyat d&uuml;zeyi endeksi, 100&rsquo;den b&uuml;y&uuml;k ise bu &uuml;lke karşılaştırıldığı &uuml;lke grubu ortalamasına g&ouml;re &ldquo;pahalı&rdquo;, 100&rsquo;den k&uuml;&ccedil;&uuml;k ise bu &uuml;lke karşılaştırıldığı &uuml;lke grubu ortalamasına g&ouml;re &ldquo;ucuz&rdquo; olarak ifade edilmektedir.</span>
TUİK Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları
Türkiye’nin 2014 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 61 oldu. Bu değer, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 61 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 154 ile İsviçre, en düşük ülke ise 47 ile Makedonya oldu. Tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksleri (AB28=100), 2014

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)
Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 110 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkelerinin ortalamasının %10 üzerinde olduğu görüldü. Diğer alt gruplar bazında ise; alkollü içecekler ve tütün ile tüketici elektroniği endeksleri 87 oldu ve bu gruplarda Türkiye’nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara nispeten yüksek olduğu görüldü. Buna karşılık giyim endeksi 63, lokanta ve oteller endeksi 74 oldu ve bu gruplarda fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi.Tüketim mal ve hizmetleri ve alt gruplarına ilişkin fiyat düzeyi endeksleri(1) (AB28=100), 2014