TUİK Hanehalkı Tüketim Harcaması Bölgesel

Hanehalkı tüketim harcamalarının %23,5’i İstanbul’da gerçekleşti

TUİK Hanehalkı Tüketim Harcaması Bölgesel
Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2011-2012-2013 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamasının %23,5’i İstanbul’da oturan hanehalkları tarafından yapılırken, Ege Bölgesi %15’lik oranla ikinci sırada yer aldı, bunu %11,9 oranı ile Akdeniz Bölgesi izledi. Harcamaların sadece %1,8’i Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki hanehalkları tarafından gerçekleştirildi.
Harcama gruplarında İstatistiki Bölge Sınıflaması 1. Düzey bölgelerinin dağılımı, 2011-2012-2013Gıda ve alkolsüz içeceklere en fazla payı Güneydoğu Anadolu Bölgesi ayırdı


Harcama gruplarının bölge içindeki dağılımına bakıldığında; hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcaması payının en yüksek olduğu bölge %27 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olan bölge %16,3 oranıyla İstanbul oldu.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge, %29,3 oranıyla İstanbul olurken Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde bu pay %22,6 olarak gerçekleşti.

Ulaştırma harcamalarına %19,6 oranıyla en yüksek payı ayıran bölge Akdeniz Bölgesi iken, en düşük payı ayıran bölge %13,2 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Eğitim harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge %3 oranıyla İstanbul iken, en düşük payı ayıran bölge ise %1,3 ile Batı Marmara Bölgesi oldu.

Harcama gruplarının İstatistiki Bölge Sınıflaması 1. Düzey’e göre dağılımı, 2011-2012-2013