TUİK Sağlık Harcamaları İstatistikleri

Sağlık harcamaları istatistikleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından geliştirilen Sağlık Hesapları Sistemi metodolojisine uygun olarak oluşturulmaktadır.
TUİK Sağlık Harcamaları İstatistikleri
Ülke genelinde ilk kez 1999-2000 yılları için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan veriler, takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanarak yıllık olarak yayınlanmaya başlandı. Bu haber bülteninde, 2013 yılı ve revize edilen 2012 yılına ait sağlık harcamaları istatistikleri ve temel göstergelerine karşılaştırmalı olarak yer verildi. Sağlık harcamalarının 2013 yılına ilişkin hesaplama çalışmalarında, hanehalklarının sağlık harcamaları modül anket yoluyla daha detaylı elde edildi. Modül anketten elde edilen dağılımlar doğrultusunda, 2012 yılındaki hanehalklarının sağlık harcamaları yeniden hesaplandı. Modül anketin sonuçlarının hesaplama yöntemine yansıtılmasının yanı sıra, bazı idari kayıtlarda meydana gelen güncellemeler de 2012 yılına ait sağlık harcamalarının revize edilmesini gerektirdi.  Sağlık harcaması 84 milyar 390 milyon TL olarak gerçekleşti  Sağlık harcaması, 2012 yılında 74 milyar 189 milyon TL olup, 2013 yılında %13,8 oranında artarak, 84 milyar 390 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2012 yılında %94,7, 2013 yılında ise %94,4 olarak gerçekleşti.

Hizmet sunucularına göre sağlık harcamaları, 2012-2013

Kişi başı sağlık harcaması 1 110 TL olarak gerçekleşti
Kişi başı sağlık harcaması, 2012 yılında 987 TL iken, 2013 yılında 1 110 TL olarak gerçekleşti. Aynı gösterge, ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde, kişi başı sağlık harcaması 2012 yılında 548 $ iken, 2013 yılında 583 $ olarak hesaplandı.  Sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %5,4’üdür
Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2012 yılında %5,2 iken, 2013 yılında %5,4’e yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması için bu oran, 2012 yılında %4,1 iken, 2013 yılında %4,2 olarak gerçekleşti. Özel sektörde ise bu oran, 2012 yılında %1,1 iken, 2013 yılında %1,2’ye ulaştı.  Sağlık harcamalarının %78,5’i genel devlet bütçesinden karşılandı  Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2012 yılında %79,2, 2013 yılında ise %78,5 olarak gerçekleşti.  Sağlık harcamalarının %16,8’i hanehalkları tarafından karşılandı
Hanehalkları tarafından yapılan cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2012 yılında %15,8 iken, 2013 yılında %16,8’e yükseldi.


Sağlık harcamalarına ilişkin temel göstergeler, 2012-2013