TUİK Yazılı Medya İstatistikleri 2013

Yazılı medya araştırması, ülkemizde ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yayımlanan gazetelerin ve dergilerin genel yapısını kurumsal açıdan, içerik yönünden değerlendirmek, sunulan hizmetin niteliği, süresi, sıklığı ile ilgili bilgileri derlemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmaktadır.
TUİK Yazılı Medya İstatistikleri 2013
Çalışma 2005 yılından başlayarak her yıl düzenli olarak yürütülmektedir.
Gazetelerin %90,7’si yerel yayın yapan gazetelerdir
2013 yılında gazete ve dergilerin sayısı 2012 yılına göre %0,7 artmıştır. 2013 yılında 7 158 gazete ve dergi yayımlanmıştır. Bu yayınların %56,7’sini dergiler oluşturmaktadır.
Ülkemizde 2013 yılında yayımlanan gazetelerin %90,7’si yerel, %3,5’i bölgesel ve %5,8’i ise ulusal yayın yapmaktadır. Dergilerin ise %36,1’i yerel, %5,8’i bölgesel iken, %58,1’i ulusal yayın yapmaktadır.

  Gazete/dergilerin yayın bölgesine göre sayısı, 2012-2013


Genel olarak bakıldığında ise gazete ve dergilerin %59,8’i yerel, %4,8’i bölgesel ve %35,5’i ise ulusal yayın yapmaktadır.
Yıllık toplam tirajın %93,3’ünü gazeteler oluşturmaktadır
2013 yılında gazete ve dergilerin tirajı 2012 yılına göre %6,6 artmıştır. 2013 yılında ülkemizde yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2 461 783 909 olup, bunun %93,3’ünü gazeteler oluşturmaktadır. 2013 yılında toplam tirajın %14,8’ini yerel, %2,2’sini bölgesel, %83’ünü ise ulusal gazete ve dergiler oluşturmaktadır.
Gazetelerin yıllık toplam tirajının %89,4‘ünü günlük gazeteler oluşturmaktadır. Dergilerin ise yıllık toplam tirajının %47,9’u aylık, %26,1’i ise haftalıktır.
Gazetelerin %15,6’sı günlük, %31,1’i haftalık olarak yayımlanmaktadır. Yayınlanan gazetelerin %86,2’si siyasi/haber/güncel içerikli olurken, %14’ü ek de vermektedir. Dergilerin ise %24,5’i aylık, %22,3’ü üç aylık olarak yayımlanmaktadır. Yayınlanan dergilerin %18,6’sı sektörel/mesleki içerikli olurken, %10,2’si ek de vermektedir.