TUİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri

<strong>Girişim sayısı ve istihdamda en y&uuml;ksek payı hizmet sekt&ouml;r&uuml; oluşturdu</strong>
TUİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri
Geçici sonuçlara göre 2013 yılında faal olan girişimlerin %41,3’ü hizmet sektöründe, %39,9’u ise ticaret sektöründedir. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım ayrıntısında ise ilk üç sıraya göre Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründen sonra %15,6 ile Ulaştırma ve depolama ve %12,6 ile İmalat sanayi sektörleri yer aldı. 

Girişim sayıları, istihdam ve katma değerin sektörlere göre oransal dağılımı, 2013

Hizmet sektörü toplam istihdamın %35,8’ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı %29,5 oldu. NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında ise %27,1’lik pay ile İmalat sanayi, %24,3 ile Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, %10,3 ile İnşaat sektörü izledi.Sanayi sektörü faktör maliyetiyle katma değerde %42,5’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün katma değer payı %30,7 iken, ticaret sektörünün katma değer payı %19,8 oldu.Katma değerin İmalat sanayi bölümlerine göre oransal dağılımı, 2013.NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında yaratılan faktör maliyetiyle katma değere göre İmalat sanayi sektörü %34,8 paya sahipti. İmalat sanayi kısmının bölümlerine göre yaratılan faktör maliyetiyle katma değerde en yüksek paya sahip bölümler ise sırasıyla %11,6 ile Gıda ürünlerinin imalatı, %9,7 ile Tekstil ürünlerinin imalatı ve %8,1 ile Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı oldu.Ulaştırma ve depolama sektörü ciroda %40,3’lük pay ile ilk sırada yer aldı. Hizmetlerde yaratılan ciroda en yüksek paya sahip diğer kısımları ise sırasıyla %12,2 ile İdari ve destek hizmet faaliyetleri, %12,1 ile Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, %11,8 ile Bilgi ve iletişim ve %11,1 ile Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler izledi.Cironun hizmetlerde kısımlara göre oransal dağılımı, 2013 Düşük teknolojide yoğunlaşan imalat sanayindeki girişimler, istihdamın %53,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin %39,1’ini oluşturdu. İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı,2013.Orta-düşük teknoloji ve orta-yüksek teknoloji düzeylerinde girişim sayısı ve istihdam oranları farklı iken, yaratılan faktör maliyetiyle katma değer açısından büyük bir faklılık göstermedi.