TÜM SENDİKALARA ORTAK EYLEM ÇAĞRISI

Bilindiği üzere AKP iktidarı, 6 Şubat 2014 tarihinde “Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı TBMM’ ye sunmuş, eğitimde tarihin en kapsamlı tasfiye operasyonu için düğmeye basılmıştır.

TÜM SENDİKALARA ORTAK EYLEM ÇAĞRISI

Tasarı, 21 Şubat 2014 tarihi itibariyle de TBMM Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşmeye başlanacaktır.Kapalı kapılar ardında hazırlanan bu tasarı, dersanelerin özel okullara dönüştürülmesi ve kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması tartışmaları bahane edilerek siyasi iktidarın eğitim de özelleştirme, yerelleşme ve kadrolaşma hamlelerinin doruk noktasıdır. Tasarının yasallaşması durumunda, kurumsal eğitim alanı daha da daralacak, eğitim kurumsal bir hizmet olmaktan çıkacaktır. Devlet okullarında eğitimin niteliğini bilinçli olarak düşüren Hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın dersaneleri kapatma planının ardındaki amaç, özel öğretimi özendirmek ve özel okulları doğrudan kamu kaynaklarıyla destekleyerek eğitimi piyasa koşullarına sunmaktır. Siyasi iktidarın dersanelerin özel okullara dönüştürülmesi ve özel öğretim kurumlarının kamu kaynakları ile desteklenmesi girişimlerini herkesin eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanacağı bir düzenleme olarak değerlendirmek mümkün değildir.İktidara geldiği günden buyana Bakanlık kadrolarını kendi ideolojik hedefleri doğrultusunda defalarca değiştiren AKP, eğitim kurumlarımızdaki yüzbinleri bulan müdür ve yardımcılarını da tamamını görevden almayı hedeflemektedir. Tasarıda, yeni yönetim kadrolarını valiler aracılığıyla okul ve kurumlarda görevlendirilmesi ön görülerek kadrolaşmanın yanı sıra eğitim de yerelleşmenin de önü açılmaktadır. Eğitimde yerelleşmenin öğretmenlere mülakat uygulaması ile birlikte zamanla öğretmen atamalarında belirleyici olacağı açıktır.Öte yandan yasa tasarısında, Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından biri olan Talim Terbiye Kurulu’nun görev yetkileri “Bakanlıkta iki başlılık yarattığı” gerekçesiyle Milli Eğitim mevzuatı konusunda “ karar vermekten” “görüş bildirmeye” çevrilmektedir. Eğitim tarihimizle özdeş Talim ve Terbiye Kurulu’nun içini boşaltan Hükümet, şimdide Kurulun yetkilerini budayarak MEB’ de tek adamlık anlayışını yerleştirmek istemektedir.Ulusumuzun geleceğini belirleyen eğitim gibi önemli bir konuda, böyle bir oldu bittiyi kabul etmemiz mümkün değildir. Eğitim planlanmasının toplumun tüm kesinlerini ilgilendiren bir konu olması nedeniyle; tüm sendikaların, tüm demokratik kitle örgütlerinin kısacası tüm Türkiye’nin bu soruna sahip çıkması gerekmektedir. Ayrıca bu sorun eğitim çalışanlarını doğrudan ilgilendirdiği için;” demokratik ,laik, bilimsel, kurumsal ve herkes için eğitim” hakkını savunan, eğitim iş kolunda örgütlü tüm sendikaları böylesine önemli bir konuda birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.Eğitim- iş olarak yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’na geldiği gün, üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı ve bir dizi eylemlilik sürecini başlatacağımızı belirtiyor, bu eylem sürecinin her aşamasını birlikte örmeye davet ediyoruz.

 

 

 

HATAY EĞİTİM İŞ YÖNETİM KURULU