Ülkemizde kadınlarda işgücüne katılma oranı artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yürüttüğü Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın 2014 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun %50,6’sını oluşturan kadınlar, toplam işgücünün %30,3’ünü temsil etti.
Ülkemizde kadınlarda işgücüne katılma oranı artıyor.
Kadınların işgücüne katılma oranı son on yılda önemli bir artış kaydederek, 2014 yılında %30,3 olarak gerçekleşti.Toplam istihdamın %29,6’sı, toplam işsizlerin %36,5’i kadınlardan oluşurken, işgücüne dahil olmayan nüfus içinde kadınların payı %71,3 oldu.Kadın çalışanların yaklaşık yarısını oluşturan hizmet sektörü (%49,9) ile üçte birini oluşturan tarım sektörü (%32,9) kadınlar açısından istihdam yaratan en önemli iki sektör konumundadır. Kadınların %16,1’i ise sanayi sektöründe çalışmaktadır.Çalışan kadınların %60,2’si ücretli ve yevmiyeli,  % 29,5’i ücretsiz aile işçisi olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye’de ücretsiz aile işçilerinin %71,8’ini kadınlar oluşturmaktadır.Eğitim kadın istihdamı açısından önemli bir faktör olup, kadınların eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranının da arttığı gözlenmektedir. Buna bağlı olarak, kadın ve erkek istihdam oranında gözlenen farklılık eğitim düzeyi arttıkça azalmaktadır.Araştırma sonuçlarına göre, kadınlarda 20-24 yaş grubu %22,5 ile işsizlik oranının en yüksek olduğu yaş grubudur. İşsizlik oranı evli kadınlarda %8,3 iken, hiç evlenmemiş kadınlarda bu oran %19,6’dır.Eğitim durumu itibarıyla, kadın işsizlerin %34,9’ünü lise altı eğitimliler, %32,6‘sını yükseköğretim mezunları oluşturmaktadır.