ÜNİVERSİTE HASTANESİ KABUĞUNDAN ÇIKMALI

Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Feleytun Fatih GÖNÇ,  yeni Türkiye'de yeni üniversite hastaneleri yapısının oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, ''Toplumda üniversite hastanelerinin devlet hastaneleri gibi bir misyona sahip olduğu yönünde yanlış bir algı bulunuyor.
ÜNİVERSİTE HASTANESİ KABUĞUNDAN ÇIKMALI
Üniversite hastaneleri;  sağlık hizmeti ile eğitim-araştırma-bilim arasına sıkışıp kalmıştır'' dedi. Gönç, Sağlık-Sen tarafından yapılan Üniversite Hastaneleri ve Çalışanları Sorunları Çalıştayı’nın sonuçları hakkında bilgi verdi. Türkiye'de sağlıkta dönüşüm projesiyle gerek Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin fiziki  koşullarında, gerekse vatandaşa hizmet sunumunda önemli atılımlar gerçekleştiğini  ancak üniversite hastanelerinin bu süreçte çeşitli sorunlarının olduğunu belirtti. Üniversite hastaneleri ve çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Gönç, buradan ortaya çıkan en çarpıcı sorunun ''üniversite hastanelerinin akademik bir kurum mu, sağlık hizmeti sunan bir  hastane mi olduğu konusu'' olduğunu söyledi. Gönç, toplumda üniversite hastanelerinin devlet hastaneleri gibi bir  misyona sahip olduğu yönünde yanlış bir algı bulunduğunu anlattı. Gönç,  aslında üniversite hastanelerinin bir hizmet hastanesi değil, 2547 Sayılı  Yükseköğretim Kanunu'na göre araştırma ve uygulama merkezi konumunda olduğunu  belirtti. Bu hastanelerin temel amaçlarının da eğitim, araştırma ve sağlık  hizmeti sunmak olduğunu dile getiren  Gönç, ''Ancak toplumda Sağlık Bakanlığına  bağlı diğer hastaneler gibi asli görevinin sağlık hizmeti sunmak olduğu  düşünülmekte. Yani, üniversite hastaneleri; sağlık hizmeti ile  eğitim-araştırma-bilim arasına sıkışıp kalmıştır. Üniversite hastanelerinin asli  görevine dönmesi çok önemlidir' dedi.  Tam Gün'' düzenlemeleri ile kamudan özele geçen üniversite  hocalarının yeniden sisteme dahil edilmesinin amaçlandığını hatırlatan Gönç, “ Ancak uygulamada özelde çalışmasına izin verilecek hocaların nasıl belirleneceği  ve bu hakkın verilmediği diğer hekimlerle eşitliğin nasıl sağlanacağı konusu  belirsiz kalmıştır. Öbür taraftan tam gün ve performansa dayalı ek ödeme ile  üniversite hastanelerinde yeni kurulan dengeyi, hastane içinde üretim ve  verimlilik artışını olumsuz etkileyebilme potansiyeli de söz konusudur” görüşüne  yer verdi.