Ünlü Akademisyenler Arasında Bir Hataylı Profesör

Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde, Balkan Harbi’nin 100. Yılı ile ilgili bir panel vardı. Panel yöneticisi Prof.Dr. Ümit Özdağ gibi, MHP Kayseri Milletvekili ve Prıf.Dr. Yusuf Halaçoğlu gibi ünlü isimler yanında Hatay/Dörtyollu Prof.Dr. Celalettin Yavuz da konuşmacıydı.
Ünlü Akademisyenler Arasında Bir Hataylı Profesör
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Nuri Yavuz; savaşın siyasi sebeplerini, Doç.Dr. Emruhan Yalçın savaşta tarafların kuvvetlerini, imkân ve kabiliyetlerini, uğranılan bozgunun sebeplerini anlattı.    “Balkan Harplerinden Kalan Miras: Balkanlarda Jeopolitik İhtilaflar” başlığı altındaki konuşmasında Prof.Dr. Yavuz; Batı Trakya Türkleri, Bosna-Hersek, Kosova-Sırbistan, Yunanistan-Arnavutluk, Yunanistan-Makedonya ve Bulgaristan’daki “Türk Azınlığı” sorunlarına değindi. Plevne’deki “Panorama” adlı, müzeyi seyreden her Bulgar çocuğunun Türkleri düşman, Rusları da dost bileceğini söyleyen Yavuz,  daha sonra Balkan Harbi’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de paylaşılamayan deniz sahaları konusunu anlattı. 2010 yılında Türkiye’nin inisiyatifiyle başlatılan Türk-Yunan Ege’de Güven Arttırıcı Önlemler paketine rağmen, 10 yılı aşkın iktidardaki AKP Hükümeti’nin hiçbir konuda kalıcı çözüm üretemediğini hatırlattı.   
 Prof.Dr. Halaçoğlu da “Balkan Yörükleri” çalışmasından bahisle, Konya ve Karamanlıların iddialarının aksine, Balkanlara iskan edilenlerin ayrıca Muğla, Balıkesir, Afyon, Ankara, Kastamonu ve hatta Ahlat’tan bile gönderildiğini söyledi.  Finalde bir “Tarih: Osman Kılıç” konuştu. 80 yaşın üzerinde ve Bulgaristan doğumlu Kılıç, “Türk casusu” denilerek 1948-1962 döneminde ayaklarında prangalarla cezaevlerinde yatmış. 1965’te Demirel tarafından “Ajan Mübadelesi” ile Türkiye’ye getirilmiş, daha sonra da 1980’li yıllarda Dışişleri Bakanlığından emekli olmuş, acılarla kin tutmayan, hala adalet arayan bir “Bulgaristan Göçmeni!”     Kılıç’ın anlattığı en ilginç olay ise; Balkan Harbi’nde, Türk annelerin bebekleri düşman tarafından alınıp katledilmesin diye, tıpkı Hz.Musa’nın annesi gibi, onları sepetlere koyarak Meriç’e bıraktıklarını söylemesiydi. Ancak “3 Gün Bebek Akan Meriç”te Türk yavruları Hz. Musa gibi şanslı değildi. Neredeyse hepsi ölmüştü. Osman Bey ayrıca; “Türkler tam 560 yıl Balkanlarda kaldılar. Bu yıllar içerisinde Balkan milletlerinin dinlerine ve dillerine karışmadılar. İmparatorluğun en muhteşem dönemi Kanuni Sultan Süleyman değişim fikrin dillendirdiğinde, Ebussuud Efendi, buna uygun bir lisanla karşı çıkmıştı” dedi. 4 saat süren panele, soru-cevap peryoduyla da ilgi büyüktü.