Uzmanlar Solunum Sorunlarını Masaya Yatırdı

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda ‘Solunum Fizyoterapisi ve Pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu’u düzenlendi. Yurtiçi ve yurt dışından gelen çok sayıda konunun uzmanının katıldığı sempozyumu düzenleme komitesinin başkanlıklarını ise Üniversitemiz Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hallaçeli ile Amerikan Georgia State Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Arı yaptı.
Uzmanlar Solunum Sorunlarını Masaya Yatırdı
Sempozyumda bir konuşma yapan Rektör Vekili ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Önlen, fizyoterapi çalışmalarının dünyada 100 yıl kadar önce İngiltere, Yeni Zelenda gibi ülkelerde, 50 yılı aşkın süredir de Türkiye’de Ankara Hacettepe’de yürütüldüğünü belirtti. Fizyoterapi alanındaki gelişmelerle fizyoterapistlerin her alanda aktif olarak çalışmaya başladığını Ülkemizde farklı hastanelerde uygulanan Kardiyopulmoner rehabilitasyonun Türkiye’de ve dünyadaki gelişimi ile üniversitelerde mezuniyet sonrası eğitim programlarının açılmasının ivme kazandığını söyledi.Sağlık profesyonellerinin kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda özelleşme gereksiniminin farkına vardığını aktaran Önlen, “Yurtdışında ve ülkemizde düzenlenen birçok bilimsel toplantıda kardiyopulmoner rehabilitasyon konusuna artan bir ivme ile geniş yer ayrılmaya başlandığını görmekteyiz. ABD de kardio pulmoner ve solunum alanında çalışanlar 40 yıldır üyeleri ile örgütlenmiş, mesleki kariyer yaparak bilimsel etkinlikler gerçekleştirmekte ve en önemlisi kardio pulmoner fizyoterapistlerin multidisipliner alanda çalıştıkları bilinmektedir.” diye konuştu. Önlen, konuşmasının devamında “Bugünkü sempozyumda ise kardiyoloji, kalp damar, göğüs hastalıkları ve anestezi gibi çok farklı bilim dallarında ortak görülen solunum problemleri ve ilgili rehabilitasyonu konusu işlenecektir. Bu çalışmanın başarılı ve verimli olmasını diliyorum.” dedi. Dört ayrı oturumun yer aldığı sempozyumda katılımcılara farklı uzmanlık alanlarından solunum problemleri aktarıldı.  Oturum başkanlığını üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Cahit Özer’in yaptığı 1. oturumda Georgia State Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu Arı, ‘Amerika’da Solunum Tedavisi ve Pulmoner Rehabilitasyon’,  Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cenk Babayiğit, ‘Göğüs Hastalıkları’nda Sıkça Görülen Solunum Problemleri’, Pamukkale Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Orçin Telli tarafından ise ‘Türkiye’de Solunum Fizyoterapisi ve Pulmoner Rehabilitasyon’ konuları işlendi. 
Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz’ın oturum başkanlığını yaptığı ikinci oturumda, Mustafa Kemal Üniversitesi’nden  Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş ‘Kardiyoloji’de Solunum Problemleri’, İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gökşen Kuran Aslan ise ‘Kardiyoloji’de Solunum Problemleri ve Fizyoterapisi’ konularını ele aldılar. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Duru’nun başkanı olduğu üçüncü oturumda Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Orhan Veli Doğan ‘Kalp Damar Cerrahisi’nde Solunum Problemleri’ni ele alırken Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Yurdalan ise ‘Kalp Damar Cerrahisi’nde Solunum Problemleri ve Fizyoterapisi’ni değerlendirdi. Prof. Dr. Güner Dağlı’nın başkanı olduğu son oturumda ise, Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Menekşe Okşar ‘Anestezi ve Reanimasyon Bilim Dalı’nda ve Yoğun Bakım Servislerinde Solunum Problemleri’ni, Georgia State Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu Arı ‘Yoğun Bakımda Aerosol İlaç Kullanımı Tedavisi’ni, Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Nihan Katayıfçı da ‘Kardiopulmoner Hastalıklarda Telerehabilitasyon’ konusunu irdeledi.