VALİ LEKESİZ TORBA YASASI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

 Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, kamuoyunda ''Torba Yasası'' olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacaklıların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının uygulamaya girdiğini söyledi.
VALİ LEKESİZ TORBA YASASI HAKKINDA BİLGİ VERDİ
 Lekesiz, Valilik Brifing salonunda basın mensuplarına ''Torba Yasası'' hakkında bilgi verdi.
     Kanunla Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen kamu alacaklarının,
     Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacakların, çeşitli kurum ve kuruluşların alacaklarının yeniden yapılandırılarak ödenmesi imkanı getirildiğini ifade dene Lekesiz,''Kanunla, kamu kurum ve kuruluşlarına borcu olanlara borçlarını taksitle ve kredi kartıyla ödeme kolaylığı sağlanmaktadır.'' dedi.
     Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi Başkanlığı, İl Özel İdareler ve Belediyeler ile TEDAŞ alacaklarının yapılandırılması kapsamında; 25 Şubat 2011 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarların ödenmesi halinde, alacaklara tekabül eden gecikme zammı ve gecikme faizi gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildiğini ifade eden Lekesiz, şöyle devam etti:
     '' Gecikme zammı ve gecikme cezalarının tahsilinde yüzde 80' e varan oranlarda vatandaşlarımızın avantajları olmaktadır.
 
 
     İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan idari para cezalarında ise, gecikme cezası ve gecikme faizinin yanı sıra cezanın kesinleşme tarihi esas alınarak borç aslının yüzde 50'si ya da yüzde 75' inin tahsilinden vazgeçilmektedir. Yine, tutarı 50 TL'yi aşmayan alacak asıllarının tahsilinden de vazgeçilmektedir. Trafik idari para cezaları, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, askerlik para cezası, seçim para cezası, nüfus para cezalarından tutarı 120 TL' ye kadar olanlar silinmiş olup, tahsilinden vazgeçilmiştir.
     Lekesiz, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi Başkanlığı ile TEDAŞ borcu olan vatandaşların, borçlarını bir defada peşin olarak ödeyebilecekleri gibi, tercihlerine bağlı olarak 6, 9, 12 ve ya 18 taksitle de ödeyebileceklerini genel uygulamada en fazla taksit sayısı 18 iken Belediye borçları için taksitlendirmenin 36 aya çıkarıldığını kaydetti.
     Toplantıya Vali Yardımcısı Kadim Doğan, Vergi Dairesi Başkanı Harun Dumlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Zülfü Camkurt, TEDAŞ İl Müdürü İlham Karabulut katıldı.