VALİ TOPACA NIN Gadir-i Hum Bayram Mesajı

Asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay İlimiz, farklı kültürlerin, farklı inanışların birarada huzur ve barış içerisinde yaşadığı dünyanın önemli hoşgörü merkezlerinden biridir.
VALİ TOPACA NIN Gadir-i Hum Bayram Mesajı

Dünyanın değişik bölgelerinde etnik ve mezhep kökenli tartışmaların yaşandığı günümüzde; kökeni, kültürü ve inancının ne olduğuna bakılmaksızın insan sevgisi ekseninde oluşan Hatay’daki kardeşlik ve hoşgörü ikliminin önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır.Hatay’da karşılıklı sevgi, saygı ve dostluk esasına dayalı birlik ve beraberlik içinde kutlanan bayramlar, ülkemizdeki hoşgörü kültürünün en güzel yansımalarından biridir. Bu anlayışla 3 semavi dine mensup vatandaşımızın bayram sevinçlerini ortak sevincimiz olarak görüyor, beraberce bu mutluluğu paylaşıyoruz.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm Hataylı hemşehrilerimiz arasındaki bu güçlü bağların korunması, daha da güçlendirilerek gelecek nesillere aktarılması hususunda elbirliği ile gayret göstereceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle tüm Alevi vatandaşlarımızın ‘Gadir-i Hum Bayramı’nı kutlar, sağlık, huzur ve afiyet içerisinde nice güzel bayramlara sevdikleri ile beraber erişmelerini dilerim.’