VALİ TOPACA NIN İlköğretim Haftası Kutlama Mesajı

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:arial,sans-serif; font-size:13.3333px">Eğitim her toplumun hayatında vazge&ccedil;ilmez bir ihtiya&ccedil; ve o toplumun geleceğini şekillendirmede en b&uuml;y&uuml;k g&uuml;&ccedil;t&uuml;r. Tarihin her d&ouml;neminde insanlığa değer katan milletimizin daha m&uuml;reffeh yarınlara ulaşması yolunda en g&uuml;&ccedil;l&uuml; kaynak eğitimli gen&ccedil; nesillerimizdir.</span>
VALİ TOPACA NIN İlköğretim Haftası Kutlama Mesajı
İnsan eğitiminde aileden sonra en önemli basamak olan okul; bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerine ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı ve her öğretim döneminin, bir önceki yıldan daha verimli geçmesi, daha müreffeh bir hayatın temeli ve teminatı olacaktır.Atatürk'ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek, ancak bilgi ile olur. Bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temeli de ilköğretimde atılır. Çağdaş bilgi ve teknikle donatılan öğrenciler için akılcı, bilimsel, demokratik, modern ve saygı sevgi temelinde disiplinli bir ilköğretim amaç ve görev edinilmelidir.Değerli öğretmenler, çocuklarımıza pozitif bilimlerin yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme ve içselleştirme yönünde yapacağınız her çalışma; gelecekte, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer alacak Türkiye’mizin sağlam bir toplum yapısına sahip olmasına vesile olacaktır. Bu doğrultuda bizler de çocuklarımızı, ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirmek için Hatay Valiliği olarak tüm imkânlarımızı Hataylı hemşehrilerimizin hizmetine sunma çabası içindeyiz.Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ilimiz ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum.