VALİLİK MKÜ VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Hatay Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (MÜSİGEM) tarafından yürütülecek olan Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sanayi Koçluğu Projesi, imzalanan protokol ile hayata geçti.
VALİLİK MKÜ VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Törende konuşan  Vali Lekesiz, Hatay’ın ülke ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunan ancak sahip olduğu tüm dinamiklerle yer altı kaynakları, yer üstü zenginlikleri, insan kaynakları, konuşlandığı coğrafya itibariyle çok daha fazla katkıda bulunabilme potansiyelini de bünyesinde taşıyan bir il olduğunu kaydetti.Lekesiz, Türkiye'nin yıl sonu itibariyle Gayri Safi Milli Hasılası'nın yaklaşık 800 milyar doları bulduğunu, ihracatta da 150 milyar doları aştığını ifade ederek, “Hatay’a baktığımızda, Hatay'ın tarımı, sanayisi, ticareti, turizmi, tüm değerleri bir araya geliyor ve yıllık gayri safi yurt içi hasılası 2012 sonu itibariyle yaklaşık 15 milyar dolar yani 25 milyar lira üretiyor. İhracatı da, yaşanılan tüm sıkıntı ve olumsuzluklara rağmen 2013 yılını da küçülmeyi bırakın az da olsa büyümeyle kapattı. Komşumuzda yaşanılan olumsuzluklardan dolayı yakalamamız gereken çok daha fazla büyüme hızından fedakarlık etmiş oluyoruz bir anlamda ama Hatay’ın tüm dinamikleri yaşanılan bu olumsuzluklara rağmen ihracat kapasitesinde ve bunun gibi başka alanlarda büyütmeye devam ediyor. Şuna inanıyoruz ki, komşumuzdaki olumlusuzluklar sona erdiğinde Hatay'ın başta sanayisi, ticareti olmak üzere tarımı, turizmi adeta yaydan fırlamış gibi bugünden de altyapısının hazırlanması ile beraber çok daha iyi noktalara gelecek ve ülke ekonomisine çok daha fazla katkılarda bulunacak.''dedi.Bilginin ürünlere somut şekilde yansıtılmasının önemine değinen Lekesiz, “Üniversitelerin ilkimize ve ülkemize önemli katkısı var. Üniversiteler sadece diploma dağıtan yüksek öğretim kurumları değildir. Bilim politikalarının temeli, bilginin ve yapılan araştırmaların ürüne yansımasını hedefler, hedeflemelidir. Bu böyle olmazsa insanoğlunun işine yaramayan, hayatın hemen her alanına bir şekilde yansımayan bilginin veya araştırmaların ne için yapıldığını sorgulamak gerekir. O halde yapılan araştırmalar ortaya konulan bilginin, ticari ürün haline dönüştürülmesine katkısının bulunması gerekir. Bu olursa millet zenginleşir, bu olmazsa üniversitelerin varlığı ve işbirliğinin olmayışı sorgulanır. Sorulması gereken soru şudur; uygulamaya konulmayan bilginin, ürüne dönüştürülmeyen bilginin kime ne faydası vardır. İşte bunun için buradayız. Toplantının somut faydalarını Hatay olarak, ülke olarak, sanayici ve esnaf olarak göreceğimize yürekten inanıyorum.” şeklinde konuştu.MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder de üniversiteler ve sanayinin üstlendiği görevlerden söz ederek, üniversitelerin, eğitim ve öğretim görevi yapan, bilim üretme ağırlıklı, yayın çıkarma ve dünya bilimine katkıda bulunmayı hedefleyen kuruluşlar olduğunu, sanayinin ise bilimin çıktısı olan teknolojiyle çağın ve tüketicilerin beklentisini karşılayan bir üretim üssü olduğunu kaydetti.-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Lokman Yeşilkaya ise “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sanayi Koçluğu Projesi'ni anlattı.Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kadir Teksöz’ün de birer konuşma yaptığı toplantıda daha sonra Vali Lekesiz ve MKÜ Rektörü Prof. Dr. Güder, projenin işbirliği protokolünü imzaladı.