VALİLİKTEN CİLVEGÖZÜ BASIN AÇIKLAMASI

Bazı basın yayın organlarında Cilvegözü Kara Hudut Kapısı’nın kapatıldığı yönünde haberler yayınlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
VALİLİKTEN CİLVEGÖZÜ BASIN AÇIKLAMASI
1. İnsani yardımlar, hasta ve yaralı girişleri ile çatışma sebebiyle Ülkemize gelenlerin kabulü gibi işlemlerde herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Ayrıca, Suriye uyruğunda bulunan kişilerin Türkiye’den Suriye tarafına geçişleri de devam etmektedir.
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 07/03./2015 tarihli genelgesi ile; tarımsal ve ticari faaliyetler için Ülkemize girmek isteyen Suriye uyruklu kişilere, Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirinin başkanlığında oluşturulan güvenlik komisyonu kararıyla giriş izni verilmeye başlanmıştır. Ancak, tarımsal ve ticari faaliyetler için giriş yapmak isteyen kişi sayısının anormal derecede artması ve yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı, tarımsal ve ticari amaçlı girişler geçici olarak durdurulmuştur.
3. Tarımsal ve ticari faaliyet dışındaki diğer girişlerin önlenmesi ve Ülkemize girmek isteyen kişilerin tacir olup olmadıklarının tespitinde uygulanacak ölçütlerin belirlenmesinden sonra, tarımsal ve ticari amaçlı girişlere yeniden izin verilecektir.