YENİ ANAYASA 12 EYLÜL ANAYASASINDAN 12 KAT DAHA KÖTÜ OLACAK

Erzin Gönüllüler Derneği ve Yeniden Erzin Fikir Kulübünün düzenlediği  “Çanakkale Geçildi mi?” başlıklı panel için gelen Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile panel öncesinde özel bir röportaj yaptık.

YENİ ANAYASA 12 EYLÜL ANAYASASINDAN 12 KAT DAHA KÖTÜ OLACAK
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu yeni anayasa ve Reyhanlı saldırısı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu Demokrasinin insanlık tarihinin ortak mirası olduğunu ve hukuk’un da bunun ayrılmaz bir parçası olduğuna vurdu yaptı.Demokrasi kavramının sadece, Yasama, Yürütme ve Yargı üçgeninin dışında 4. basamağının olmazsa olmaz özgür ve hür basın olduğunu söyleyen Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Halkın olanlar karşısında bilgilen-dirilmediği bir toplumda demokrasiden bahsedilemez” dedi.Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu Reyhanlı’da patlayan bombalar neticesinde Cumhuriyet tahininin en kanlı saldırısının yaşandığına ve bakanlığın soruşturmayı yürütürken bu soruşturmadan en son savcıların haberinin olmasının dikkat çekici ve çok manidar olduğunu belirtti.Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk  Eminağaoğlu; “Olaylar sonrası Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın müfettişlerinin görevlendirilerek hadisenin Emniyet ve MİT arasındaki kopukluğun nedenlerinin araştırılmasını Bakanlık yürütürken en son Savcıların bilgisi oluyor ki bu manidardır” dedi.Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu yeni anayasa çalışmaları ile ilgili yaptığı değerlendirme de ise;?“Büyük Ortadoğu Projesi 12 Eylül’le hızlanan bir süreç mi? Yeni anayasa çalışması da bunun bir parçası mıdır? Bu soruların cevapları yeni anayasa çalışmalarının nasıl ve neden başladığına ışık tutacaktır” dedi.
 
Yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili de, tartışmaların Anayasanın 66. maddesi üzerinden sürdürülmesi ulus devlet ilkesine aykırı olduğunu ve bu eksendeki bir anlayışın sadece ayrıştırmaya hizmet ettiğine dikkat çekti.Cumhuriyet öncesi Türk tanımıyla Cumhuriyet sonrası Türk tanımının farklı olduğunu belirten Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu; “Tük kavramı ulus devlet ilkesinin temel maddelerinden birisidir.  Yeni anayasa tartışmalarında farklı yönlere çekilen, ırkçı bir ifadeyi içeriyormuş gibi, bölücülüğe bahane olarak gösterilen ve bu madde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü sağlamak maksadıyla anayasa'ya yazdığı ve bugüne kadar yapılan değişikliklerde özüne dokunulmayan bir tanımı içerir. Dik-kat çekmek gerekiyor: burada "kan bağı”ndan bahsedilmiyor, "vatandaşlık bağı"ndan bahsediliyor.  1982 anayasası'nın 66. maddesi tam olarak şöyledir: Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür’der. Güney Doğu Anadolu Üzerinden siyaset yapanlar Anadilde savunma hakkını verilerek Kürtleri azınlık haline getirdi. Yapılan anayasa ile ilerlemeden bahsedilirken aksine gerileme yaşanacak. Yeni anayasa ayrıştıran, ötekileştiren ve aradaki farkı derinleştiren bir anayasa olacak. Yani 12 Eylül Anayasasından 12 kat daha kötü bir anayasa karşımıza çıkacak ” dedi.Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “12 Eylül’ün izlerini silme söylemiyle yola çıkılan yeni anayasayı yapacak olan siyasi partiler evvela 12 Eylül’ün izlerinden silkelenip arınmalıdırlar” dedi.

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay),(DHA)