Yeni Anayasa ve 2023 Vizyonu Konferansı MKÜ’de Gerçekleşti

Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve TC. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şeref Malkoç’un konuşmacı olarak katıldığı Yeni Anayasa ve 2023 Vizyonu konulu konferansa katıldı.
Yeni Anayasa ve 2023 Vizyonu Konferansı MKÜ’de Gerçekleşti
Gerçekleştirilen konferansa Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca’nın yanı sıra Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, kurum müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferans, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin kısa tanıtım filmi ile devam etti.Konferansta konuşan Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca öncelikle bu konferansın ülkemizde yapılan yasa ve anayasa çalışmalarına önemli katkılar yapmasını temenni ederek, toplumun en ücra köşesindeki bir vatandaşın bile yapılacak anayasa değişikliklerinden etkileneceğini ifade etti. Sayın Topaca, ‘’Hepimiz birer vatandaşız. Devlet ile vatandaşlık bağımız var, hizmet ilişkilerimiz var, Devlet’e karşı sorumluluklarımız var, Devlet’in de aynı şekilde vatandaşına karşı yükümlülükleri var. Bunların hepsinin şartlarının belirlendiği, ilişkilerin tarif edildiği temel yasa anayasadır.’’ dedi.Devletler var olduğu günden bu yana anayasa ile ilgili herkesin bir şeyler söylediğini belirten Sayın Topaca, ‘’Özellikle bizim hukukumuzda anayasa teorisi konusunda Aristo, John Locke ve Montesquieu gibi düşünürlerin teorileri üzerinde eğitim verilir. Bize yakın olduğunu düşündüğümüz ve anayasa teorisinde bir şeyler söylediğini bildiğimiz ne Nizamülmülk’ten ne de Osmanlı Dönemi’ndeki anayasa metinlerinden çok fazla bahsedilmez. Kuvvetler Ayrılığı kaynağının sadece bu bahsettiğim ülkeler olduğunu düşünüyorlar. Ama öyle değil. Gerek Osmanlı İmparatorluğu’nda gerek Selçuklu’da gerek Emeviler gerekse Abbasiler döneminde bu konuda yazılmış bilgiler vardır. Örneğin Maverdi diye bir alim var. Bu konuda söylediği şeyler o dönemin şartlarına göre çok ileri düşüncelerdir. Bugün de bunların öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizlerin de bu teoriye bir şeyler katabileceğini düşünmemiz gerekiyor.’’ dedi.Kendi mesleği açısından ele aldığında yeni anayasanın yapılırken il sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Sayın Topaca, ‘’Şu anki il sistemi 1800’lü yıllardan itibaren oluşmaya başlayan, esasını da 1913 tarihli İdare-İ Umumiye-İ Vilayat Hakkında Kanun adındaki bir kanundan alan bir sistemdir. 1921 ve 1924 anayasalarında il sistemi ile ilgili tanımlar vardı. 1961 ve 1980 sonrasında oradaki hükümler biraz daha zayıflatılmıştır. Anayasamızda il sisteminin tarifi çok net değildir. İl sistemi düzenlenirken valilerin pozisyonlarının da gündeme gelmesi, yetkileri biraz daha taşra teşkilatına aktaracak temel ilkelerin anayasada bulunması gerektiğini düşünüyorum.’’ dedi.Büyükşehirler ile ilgili de ülkemizin güneydoğusunda kısmen sıkıntı yaşadığımızı dile getiren Sayın Topaca, ‘’Büyükşehirler üzerinde merkezi idarenin vesayet yetkisinin etkin bir şekilde kullanılamadığını, düzenlemede eksiklik olduğunu, bugün yaşadığımız terörle ilgili sorunların temelinde de bunun olduğunu düşünüyorum. Terörün finansmanında kamu kaynaklarının kullanılmasının düşünülmesi bile bu alanda bir boşluk olduğu yönünde bir his uyandırıyor bende. Anayasada bir değişiklik yapılacaksa taşra yönetiminin bir diğer ayağını oluşturan yerel yönetimler ile ilgili dengenin iyi kurulması gerektiğini düşünüyorum.’’ dedi. -Milletin, Devletin ve Yöneticilerin Önünü Açan Bir Anayasa Hayal Ediyorum-Anayasada daha birçok konunun ele alınacağını belirten Sayın Topaca, ’’Temennimiz kanun gibi bir anayasa değil Kanun-i Esasi gibi genel esasları düzenleyen, çok ayrıntıya girmeyen, esnek bir anayasa yapılmasıdır. Milletin önünü tıkayan bir anayasa değil;  milletin, devletin ve yöneticilerin önünü açan bir anayasa hayal ediyorum. Bu konuda mutlaka bugünkünden daha iyi sonuçlar çıkacağını, daha demokratik daha yönetilebilir kamu düzenini kuracak bir anayasa oluşturacağımızı umut ediyorum.’’ dedi.Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ise üniversitelerin bilimsel araştırmalar, bilim üretimi ve eğitimi yapan aynı zamanda ülkelerin gelişim sürecini son derece etkileyen, bütün insanlığın bilim ve sanat birikiminin araştırılıp geliştirildiği, öğretildiği ve uygulama alanına aktarılma çalışmalarının yapıldığı hayati merkezler olduğunu belirterek, ‘’1992 yılında bu amaçla kurulmuş olan ve gelişim sürecinde bünyesinde ikinci bir üniversite çıkaran üniversitemiz faaliyetlerine bu ideallere yönelik olarak sürdürmekte olup bugün 11 fakültesi, 3 enstitüsü, 4 yüksekokulu, 11 meslek yüksekokulu, 19 araştırma-uygulama merkezi olmak üzere 48 farklı birimi içinde barındırmaktadır. Yurttaşı olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına yürürken bizleri geleceğin dünyasına, liderliğe taşıyacak, insan onurunu yüceltecek, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıracak her koşul ve şartta adaleti tesis edecek, ekonomik ve siyasi sisteme zemin hazırlayacak bir anayasaya olan gereksinim aşikardır. Nitekim yeni anayasa tüm siyasi partilerin ortak vaadi ve farklı toplum kesimlerin özlemle beklediği bir büyük adımdır. O adımın atılması ülkemizin demokrasi çıtasını şimdiye kadar olduğundan çok daha ileriye taşıyacaktır.’’ dedi.Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen TC. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şeref Malkoç ise Hatay’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek Türkiye’nin her bir yöresinin her bir ilinin ayrı ayrı güzelliklerinin olduğunu, ama bazı illerin bu güzelliklerde öne çıktığını, Hatay’ın da böyle bir il olduğunu belirtti. Hatay’ın hoşgörüsü ile çeşitli kavimlere mensup insanları bir arada yaşatması ile tüm dünyaya örnek olan bir şehir olduğunu dile getiren Malkoç, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve yapılması planlanan yeni anayasanın neden gerekli olduğu konusunda dinleyicilere bilgiler verdi.Konferansın sonunda Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca ve Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya değerli katılımlarından dolayı TC. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şeref Malkoç’a plaket verdi.