ZORUNLU DİN DERSİ OLMAZ

CHP Hatay Milletvekili Av.Refik ERYILMAZ TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Laikliğe vurgu yaparak Diyanet İşleri Başkanlığının inanç özgürlüğünü kısıtladığını iddia etti.

ZORUNLU DİN DERSİ OLMAZ

Milletvekili ERYILMAZ konuşmasında;“Okullarda okutulan zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiyle ilgili olarak gerek Danıştay 8.Dairesinin 15.05.2009 Tarihli kararı, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce öğretime ilişkin yapılması gereken müfredatlarla ilgili açıklamalardan yola çıkarak, Anayasamızın 24.Maddesi dikkate alındığında vatandaşlarımıza zorunlu din dersi eğitiminin verilmesi yasalarımıza göre bu uygulamanın pekte yasal olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Okullarda zorunlu din dersi verilmesi aleyhinde yargı kararlarının alınmasını müteakip bölgemizde ikamet eden bazı veliler çocuklarının zorunlu din eğitiminden muaf tutulması yönünde tarafımıza talepte bulunarak hazırlamış oldukları binlerce başvuru dilekçesini ve toplamış oldukları imzayı bize ilettiler. Bizde bu başvuru ve dilekçeleri gerekli kurumlara ileterek konunun takipçisi olacağız. En basit tabiriyle bizlere okullarda öğretilen laiklik kavramı din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olduğudur. Vatandaşlarımızın bu anlamda beklentisi devletin resmi bir dininin olmaması gerektiği, devletin bütün inançlara eşit mesafede durması gerektiği, devletin görevinin dini dizayn etmek düzenlemek olmadığı, bu ülkede yaşayan farklı inançtan insanların bu inançlarını özgürce hiçbir baskı altında kalmadan yerine getirebilmesinin güvencesi ve koşullarını yaratmasıdır. Maalesef geldiğimiz noktada Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal bir kuruluş olarak inançsal kimlikleri inkâr eden, tekleştirmeye çalışan, görevini ve amacını yitirmiş bir kurum olarak karşımızda durmaktadır. Gerçek Laik bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı olmamalıdır. Din işleri devletin işi değildir. Farklı inançlara sahip insanların ödediği vergilerle sadece bir inanışın finanse edilmesi ve desteklenmesi toplumsal barışı bozabileceği gibi aynı zamanda ahlaki anlamda da mutlaka sorgulanmalıdır. Bu haliyle Diyanet İşleri Başkanlığı doğru bir yapılanma içinde olmadığı için ya kaldırılmalı yâda tüm inançlara nüfusu oranında eşit yurttaşlık ilkelerine bağlı olarak temsil hakkı sağlamalıdır. Günümüzde sık sık yazılı ve görsel basında da işlenmesine rağmen bu hassasiyetlere karşı maalesef hiçbir şeyin değişmediğini de görüyoruz. Mevcut siyasi iktidar dini kullanan, insanlarımızın dini duygularını istismar eden, dini değerler üzerinden siyaset yapmaya çalışan ve bunun üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan bir anlayışın içindedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın rahatsızlığını dile getirmelerine kulak tıkamakta ve bu konulara yönelik bir çalışma yapmamaktadır. İnanç özgürlüğüne dair 20 Milyon Alevi vatandaşımızın yaşadığı ülkemizde Cem Evlerinin ibadethane sayılıp sayılması konusunda hükümetin belirleyici olması asla kabul edilemez. Bugün araştırıldığında Avusturya, Almanya’nın bazı eyaletleri ve diğer Avrupa ülkelerinde Aleviliğin Anayasal güvence altına alındığı, cem evlerinin ibadethane statüsüne kavuştuğu ve alevi vatandaşların bütçeye katkıları oranında kendilerine vergi iadesi yapıldığını görülecektir. Kendi ülkesinde Alevi vatandaşlarımıza tanınmayan bu hakların Avusturya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde tanınıyor olması ülkemiz açısından mutlaka sorgulanmalıdır.Dini siyasete alet eden, insanların dini duygularını istismar eden ve siyasetin malzemesi haline getiren zihniyet bugün orta doğuda Müslümanların birbirini boğazlamasına ve kesmesine seyirci olmakla kalmadığı gibi mezhepsel ayrıştırıcı politikalarla kaos ve çatışma ortamının baş aktörü olmaya devam ediyor. Ortaçağda yüzyıl süren savaşlar sonucu milyonlarca insan öldü, tarih bu savaşların da çıkış sebebinin dini argümanlar üzerine kurulduğunu bizlere göstermiştir.” ifadelerine yer verdi.

ZORUNLU DİN DERSİ OLMAZ haberi 15 Kasım 2014 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay tarafından  24985 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle