Firma Rehberim Gizlilik Politikası googlepng

Bu Gizlilik Politikası; kişisel bilgilerinizin tarafımızca toplanması, kullanılması, saklanması, paylaşılması ve korunması ile ilgili gizlilik haklarınızı tanımlamaktadır. Gizlilik ilkeleri FirmaRehberim.com tarafından, gizlilik konusundaki sorumlulukların tespiti için hazırlanmıştır.

Firma Rehberim üyelik formunda kullanıcılarımız, iletişim ve ulaşım bilgilerini (isim, adres, telefon, e-posta adresi gibi) girmelidir. Üyelik Sözleşmesi ile aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımıza, firmamız ve tarafımızca belirlenen firmalar hakkında bilgi, kampanya, etkinlik ve fırsatları duyurmak için kullanmaktayız.

Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da talep edilen bilgiler işbirliği içinde olduğu kişiler veya kuruluşlar tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. İletişim bilgileri ayrıca kullanıcılarımızla iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılacak ancak kullanıcımızla iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılmayacaktır.

Kullanıcılar, isteklerine bağlı olarak kayıtlarını sistemimizden sildirebilirler, kullanıcı yönetim panelinden iletişim bilgilerine erişim izinlerini açıp kapatabilirler. Bilgilendirme, tanıtım ve reklam faaliyetlerini içeren toplu mail gönderiminden rahatsızlık duyan ve çıkmak isteyen kullanıcılarımız e-bülten üyeliklerini kullanıcı yönetim panelinden açıp kapatabilirler. FirmaRehberim.com internet sayfası üzerinden kullanıcı kaydı içerisinde herhangi bir finansal bilgi (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgiler toplanmamaktadır.

Kişiye özel bilgiler, kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerekli durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri, sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgiler, istenilen tüm durumlarda kullanılabilir ve ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacaktır. Harici durumlar bu kapsama girmemektedir.

FirmaRehberim.com, kullanıcılarının IP adreslerini, sunuculardaki sorunların giderilmesi ve internet sitesini yönetmek için kullanacaktır. IP adresleri, kullanıcıları tanımlamayı ve açık demografik bilgilerinin toplanmasını sağlar. Bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Kullanıcı olarak FirmaRehberim.com sitesine giriş yaptığınızda tarayıcılara çerez bırakmaktadır. Burada cookie kullanmasının amacı; siz tekrar siteye döndüğünüzde sunucuların sizi tanıması ve sizin daha önceden yaptığınız değişiklikleri, özelleştirmeleri algılayabilmek ve sizlere bütünleşik hizmet sunabilmektir.

Firma Rehberim “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik yapılan Gizlilik Politikası, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

My Company Directory Privacy Policy

This Privacy Policy; It defines your privacy rights regarding the collection, use, storage, sharing and protection of your personal information. The privacy principles have been prepared by FirmaRehberim.com for the determination of confidentiality responsibilities.

In the My Company Directory membership form, our users must enter their contact and transportation information (such as name, address, telephone, e-mail address). We use the contact information we receive with the Membership Agreement to inform our users about information, campaigns, events and opportunities about our company and the companies determined by us.

Information requested for purposes and beyond the scope specified by the Membership Agreement can be used by individuals or organizations with whom it cooperates for direct marketing purposes. Contact information will also be used when we need to communicate with our users, but will not be shared with other companies that want to communicate with our users.

Depending on their wishes, users can delete their registrations from our system, turn their contact information on and off from the user management panel. Our users who are uncomfortable with sending mass e-mails that include information, promotion and advertising activities and want to quit, can open and close their e-newsletter subscriptions from the user management panel. No financial information (credit card information, account number) and personal information are collected in the user registration on the FirmRehberim.com website.

Personal information will be used for our users to log into the system and in other necessary cases to verify the identity of the person. Statistical information and profile information are also collected within our site. This information can be used in all desired situations and will be used to monitor visitor movements and provide personalized content. External situations are not included in this scope.

FirmaRehberim.com will use the IP addresses of its users to solve problems on the servers and to manage the website. IP addresses allow to identify users and collect their explicit demographic information. This information is not shared with third parties.

When you log in to the FirmRehberim.com site as a user, it leaves cookies on browsers. The purpose of using cookies here; When you return to the site again, the servers recognize you and to be able to detect the changes and customizations you have made before and to provide you with integrated services.

My Company Directory may change the provisions of "Privacy Policy" at any time by posting on its site. The amended Privacy Policy becomes effective on the date of its publication.