ATSO’dan Nakliyeci Üyelerine Yeni Yol Haritası

<span style="font-family:arial,helvetica neue,liberation sans,freesans,sans-serif; font-size:12px">Antakya Ticaret ve Sanayi Odası &nbsp;Hatay Erol Bilecik End&uuml;stri Meslek Lisesi Konferans Salonu&rsquo;nda Nakliyecilere y&ouml;nelik Bilgilendirme Semineri ger&ccedil;ekleştirdik.&nbsp;</span>
ATSO’dan Nakliyeci Üyelerine Yeni Yol Haritası

Seminerde IRU ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yetkililer sunum yaparak firmalarımızı TIR Sistemi ve Alternatif Yol Güzergahları konusunda  bilgilendirdi.Seminerin açılış konuşmasını yapan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Ortadoğu’da yaşanan özellikle Suriye’de yaşanan siyasi karışıklıklar maalesef bölge esnafımızı ve nakliyecilerimizi olumsuz etkilenmiştir.  Suriye ve Suriye üzerinden diğer Ortadoğu ülkelerine çalışan Hataylı Nakliyecilerimizin yatırım, müşteri ve acente ağının büyük kısmı Ortadoğu bölgesinde yer almaktadır.Ortadoğu’da süre gelen siyasi istikrarsızlık neticesinde ise gerek kredi kullanarak, gerekse de özkaynak ve kendi birikimleri ile yatırım yapan iş adamları çok zor durumda kalmıştır. İstihdam yaratıcı yeni yatırımlar ise tümüyle durmuştur.Bilindiği üzere sınır kapılarımızın kapanması ve güvenlik sorunları nedeniyle Nakliyecilerimiz  alternatif güzergah arayışlarına girmişlerdi ve Ekonomi Bakanlığımızın destekleri ile Ortadoğu’ya yapılan taşımalar Türkiye –Mısır  ve Mısır-Suudi Arabistan arasında Mutabakat Zaptıyla tesis edilen  Ro-Ro seferleri ile yapılmaya başlanmıştı. Bu sayede taşımacılarımızın Ortadoğu pazarlarında kan kaybı yaşamadan ve pazara erişimi engellenmeden sorun çözülmüş idi. Zira Ro-Ro taşımacılığı ile raf ömrü kısa  ürünlerin daha kısa sürede istenilen noktaya  varması sağlanmakta  hem de bu işlem uygun daha uygun maliyetlerle yapılmaktaydı.Türkiye –Mısır ve Mısır Suudi Arabistan arasında Mutabakat Zaptı’yla tesis edilen Ro-Ro hattının 23 Nisan 2015 tarihinde sona ermiş olması ve Mısır tarafından yeniden tesis  edilmemesi üzerine konunun Bölge taşımacıları , ihracatçıları ve üreticileri için yaratacağı sorunların tespiti ve giderilmesi üzerine bizlerde bir toplantı gerçekleştirme ihtiyacı hissetmiş ve sektörümüzün kanayan yarasına bir çare bulma amacıyla. Sektör temsilcileri ile beraber daha sonra konuyu toplantıdan çıkan rapor ile birlikte Ekonomi Bakanımıza da etmiştik.Alternatif güzergahlara baktığımızda;Şu an hali hazırda taşımalar Süveyş kanalının geçilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Süveyş geçişi Nakliyecilerimize  yüksek maliyetleri ile ağır bir maddi yük getirmektedir.Diğer bir güzergah ise İsrail üzeri yapılan geçiştir. Bu da Siyasi ilişkilerimizin pek parlak olmaması sebebiyle yoğun bürokratik engeller demektir.Bizim her zaman ifade ettiğimiz Süveyş hattının devlet tarafından desteklenmesidir. Bunun olmaması durumunda Nakliyecilerimiz bu ağır yükün altında oldukça büyük zorluklarla baş etmek durumunda kalacaklardır. Bu hat devlet tarafından sübvanse edilmezse belki de Ortadoğu pazarı tamamen kaybedilecektir.Sizlerle paylaşmak istediğimiz güzel haberlerimiz de var.75.000 Dolar olan Tır Sistemine Kabul Teminatları 3000 Dolara düşürüldü. Bu kapsamda taşımacılarımıza 30 milyon dolar ek kaynak yaratılmıştır.Taşımacılarımızın Rusya’ya giriş sırasında yaşadıkları teminat sorunu da çözülme aşamasında geçen hafta Rusya Federal Gümrük İdaresi yayınladığı açıklama ile kefil kuruluşun tekrardan yetkilendirildiğini bu kapsamda Gümrük İdarelerini aşamalı olarak hizmete başlatacağını duyurdu.Üçüncü olarak Taşımacılık maliyetlerini düşürecek ve Taşımacılığı kolaylaştıracak eni bir projeye de ülkemiz öncülüğünde başlıyoruz. Projenin hedefi kağıt tır karnesini tamamen elektronik ortama aktarmak…. Bu kapsamda ülkemiz öncülüğünde Iran ile ortak bir pilot proje bu yıl başlatılacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.