İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURULMASI TBMM’DE

Ak Parti Hatay Milletvekilleri Sadullah Ergin, Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, Adem Yeşildal ve Hacı Bayram Türkoğlu “İskenderun Teknik Üniversitesi”nin kurulması için kanun teklifi verdi.
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURULMASI TBMM’DE
TBMM Başkanlığı’na sunulan teklife göre, Hatay’ın İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi adıyla kurulacak üniversite; İnşaat Fakültesi, Makina Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü ile Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü’nden oluşacak.Ak Parti Hatay Milletvekilleri Sadullah Ergin, Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, Adem Yeşildal ve Hacı Bayram Türkoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisine bölgenin sosyo ekonomik yapısı, coğrafi ve politik konumu, nüfus ve demografik yapısı ile “İskenderun Teknik Üniversitesi”nin kurulmasının gerekliliğini içeren kapsamlı bir kanun teklifi verdiler.
Ak Parti Hatay Milletvekilleri tarafından verilen kanun teklifinde; “Üniversiteler, bulundukları şehirler açısından bilgi, eğitim, insan kaynakları, iş ve sosyal hizmetler konularında önemli etkileri olan konulardır.Üniversiteler; teknolojik yenilikler yaratması, bilgi üretmesi ve bu bilgi ve deneyimlerini çevresine yayması, yaşam boyu eğitim programlan, topluma hizmet uygulamaları sunması gibi geleneksek işlevleri bulunmaktadır.Bu geleneksel işlevlerin yanı sıra üniversiteler, bulundukları şehir ve bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. Gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel alanlardaki bilgi akımlarının bilimsel anlamda gerçekleştirilebilmesi için üniversitelerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizdeki teknik ve sos-yal gelişmeler ile nüfus artışı sonucunda mevcut üniversitelerin var olan bu ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması, yeni devlet üniversitelerinin kurulmasını gerektirmektedir.Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan İskenderun; enerji, sanayi, deniz ticareti ve turizm alanında hızla gelişen bir şehirdir. MÖ 300'lere dayanan tarihi, bölgenin demir çelik ve sanayi üssü olması, körfez ve limanları ile lojistiğin merkezi konumunda bulunması nedenleriyle Türkiye'nin özellikli bir şehridir.İskenderun 245.000 olan nüfusuyla 81 ilimizin 16'sından daha büyüktür. İskenderun Körfezi'nde bulunan komşu ilçelerle (Dörtyol, Payas, Erzin, Arsuz, Belen) bu rakam 600.000'e çıkmaktadır. İskenderun Limanı'nın özelleştirilerek Limakport'un kurulması ve inşa edilecek Amanos Tüneli Projesi ile İskenderun bir lojistik merkezi haline gelecek ve Türkiye'nin en önemli ithalat ihracat, nakliye ve istihdam üslerinden biri olacaktır.Ülkemizin demirçelik üretiminin %40'ı, filtre üretiminin %60'ının bulunduğu İskenderun körfezinde Türkiye'nin en büyük 2. ve Avrupa'nın. 10. büyük çelik üreticisinden biri olan İSDEMİR bulunmaktadır. İSDEMİR ve diğer demir-çelik fabrikalarının yassı çelik üretimine başlamasıyla ülkemizin beyaz eşya ve elektronik eşya imalatı ile otomotiv sanayi ve otomotiv yan sanayine altyapı oluşturmaktadır.Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin İskenderun Körfezi'nde yer alması, İskenderun'da gemi tersanesi kurulacak olması, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Kerkük -Yumurtalık petrol boru hattı, Mavi Akım doğalgaz boru hattının İskenderun Körfezi ile bağlantılı olması, kurulan ve kurulacak Termik santrallerle enerji merkezi haline gelen İskenderun Körfezinde 25 adet liman bulunup yıllık 10.000 civarında gemi girişi olmaktadır.