Normal çalışma saatlerinin dışında da çalışıyoruz

İşg&uuml;c&uuml; Araştırması 2014 yılı sonu&ccedil;larına g&ouml;re, T&uuml;rkiye genelinde 25 milyon&nbsp; 933 bin&nbsp; kişi istihdamdadır.&nbsp;<br /> Saat 18.00 ile 24.00 arası olarak tanımlanan akşamları &ccedil;alışma durumuna bakıldığında; akşamları &ldquo;genellikle&rdquo; &ccedil;alıştığını belirtenlerin oranı %17,8 ve &ldquo;bazen&rdquo; &ccedil;alıştığını belirtenlerin oranı %25,5 iken, akşamları &ldquo;hi&ccedil;&rdquo; &ccedil;alışmadığını beyan edenlerin oranı %56,7&rsquo;dir.
Normal çalışma saatlerinin dışında da çalışıyoruz
Saat 24.00 ile 05.00 arası olarak tanımlanan gece çalışma durumunda ise;geceleri “genellikle” çalışanların oranı %4,9 iken, “bazen” çalışanların oranı %11,7 olarak hesaplandı. Geceleri “hiç” çalışmadığını beyan edenlerin oranı ise %83,4 olarak tahmin edildi.Sektörler itibarıyla, normal çalışma saatleri dışında çalışanların hizmet ve sanayi sektöründe ağırlık kazandığı görüldü. Akşamları “genellikle” çalışanların %59,2’si hizmet sektöründe, %22,1’i ise sanayi sektöründe yer aldı. Bu oran geceleri “genellikle” çalışanlar için sırasıyla %63,4 ve %26,3 olarak gerçekleşti. Gece çalışanların %80’i erkek %20’si  kadın iken, akşam çalışanların %75,6’sı erkek, %24,4’ü ise kadındır.Genellikle akşam ve gece çalışanların önemli bir bölümünün ücretli, maaşlı veya yevmiyelilerden oluştuğu belirlendi. İstihdamda olup, genellikle akşam çalıştığını belirtenlerden %65,8’i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, %24’ü  işveren veya kendi hesabına, %10,1’i ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlardan oluştu. Çalışanların işlerini eve götürüp götürmediklerine ilişkin durumları incelendiğinde; %97’si işini eve götürmediğini belirtirken, %1,2’si işini bazen eve götürdüğünü, %1,9’u ise genellikle işinin bir bölümünü evde yaptığını belirtti.