MKÜ DE ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI SEMİNERİ

Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Personel Daire Başkanlığı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından “Ergenlik Dönemi” konulu seminer verildi.

MKÜ DE ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI SEMİNERİ
Atatürk Konferans Salonu’nda Psikolog Lora Alp tarafından verilen seminerde çocukların ergenlik dönemi sorunlarında ergenler için olası riskler ve ebeveynlerin almaları gereken önlemler psikolojik çözümlemelerin ışığında ele alındı.Bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi insan yaşamının çeşitli evrelere ayrıldığını söyleyen Psikolog Lora Alp, her dönemin kendine özgü özellikler tanımladığını ifade etti. Alp, bu özellikleri bilmenin özellikle ebeveynler açısından çok önemli olduğunu belirterek şunları aktardı: “Her yeni gelişim dönemine giriş beraberinde bir takım yeni beceriler edinmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla bu becerileri edinirken bir takım sorunların yaşanılması da kaçınılmaz oluyor. Bu sorunları o dönemin geçici olağan sorunları olduğunu düşünüyoruz. Eğer bu davranış o gelişim dönemine uygun bir davranış değil ise ya da ebeveynlerin yanlış tutumlarıyla yanlış tepkiler ile karşılaşılıyor ise bu davranış bir sonraki döneme taşınıyor. Normal kabul edilen problem, davranış haline dönüşebiliyor. Ailenin çocuğa yaklaşımı çocuğun davranışlarını anlamlandırma ve yorumlama sürecini etkilediği için gelişim döneminin özelliklerini bilmek çok önemli.”

Ergenliği‘olgunlaşmamış çocukluktan yetişkin olgunluğuna geçişin gerçekleştiği geçiş dönemi’ olarak tanımlayan Lora Alpaynı zamanda ergenliği, gencin gelecek için hazırlandığı büyüme dönemi olarak tanımlanıyor. Daha sonra ergenlik döneminin gelişim sorunlarından da söz eden Lora Alp, ergenlik dönemlerinde değişiklik yaşandığını, biyolojik, bilişsel ve toplumsal alanlarda yaşanan bu değişikliklerin ise her birey için farklı başlangıçlar ve bitişlerle sonlandığını aktardı. Alp, ergenlikteki bu değişikliklerin ise evrensel olduğunu fakat bu değişimin etkilerinin kültürden kültüre, bireyden bireye, aile dinamiklerinin yapısından sistemin yapısına kadar birçok faktörde farklılıklar gösterebildiğini kaydetti.Psikolog Lora Alp’ın ergen çocuklarda görülen davranış değişikliklerini sunumlar eşliğinde ebeveynlerle paylaştığı semire Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Gözübenli, Personel Daire Başkanı Resul Murat Karagöl’ün yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.