"VATANDAŞLIK" DERSİ YENİLENDİ

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim okullarında okutulan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinin programını yeniledi. 
"VATANDAŞLIK" DERSİ YENİLENDİYeni programa göre, derste "insanların seçme şansına sahip olmayıp doğuştan hazır buldukları ya da sonradan kontrol dışı oluşan bazı fiziki özellikleri (adı-soyadı, ailesinin sosyo ekonomik durumu, boyu, kilosu, engelliliği vb.) ile ilgili önyargı, dışlama ve aşağılamanın yanlışlığı üzerinde önemle durulacak.
Öğrencilerin, "engelli, yaşlı gibi bireylerle empati yaparak onların rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için sorumluluk üstlenmelerinin sağlanması" bu bireylerle iletişim kurmayı gerektirecek etkinlikler düzenlenecek."DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ"NE VURGU
Ders işlenirken, "demokratik yönetim" yerine daha kapsayıcı olduğu belirtilen "demokrasi kültürü" vurgusu yapılacak. Bu çerçevede, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, eşitlik, özgürlük, katılım, sosyal adalet, sivil toplum örgütlenmesi, çoğulculuk, farklılıklara saygı, uzlaşma, eleştirel düşünme gibi kavram, değer ve beceriler demokrasi kültürüyle ilişkilendirilecek.