EVVEL TEMMUZ KARDEŞLİK KÜLTÜRÜNÜN YAŞAM ALANI

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">Akdeniz K&uuml;lt&uuml;r ve Dayanışma Derneği Y&ouml;netim Kurulu &uuml;yesi Mevl&uuml;t Oru&ccedil;, yaklaşan Evvel Temmuz &nbsp;Festivali nedeniyle yaptığı basın a&ccedil;ıklamasında şunları s&ouml;yledi. &ldquo; Evvel Temm&uuml;z &uuml;lkemiz T&uuml;rkiye&rsquo;nin bayramı/festivalidir.&nbsp;&nbsp;</span>
EVVEL TEMMUZ KARDEŞLİK KÜLTÜRÜNÜN YAŞAM ALANI

  Evvıl Temmüz tarih, doğa, ekin, hasat, dua, bereket, bayram ve festivalidir. 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim bayramları ve Ramazan, Kurban, Hıdrellez, Newruz/Nevruz, Paskalya, St. Pierre, Yom Kipur, Evvıl Temmüz bayramları vd hepsi bizim hepimizin. Evvıl Temmüz;  Kuran-ı Kerimin, Yasin süresinin, Hz. İsa’nın Havarilerinin, Tevrat’ın, Zebur’un, İncil’in, “Elçilerin işlerinin”, “Antakya’daki imanlıların” bayramıdır. Evvıl Temmüz Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin bayramıdır. Evvıl Temmuz inanan ve inanmayan herkesin festivalidir.Evvel Temmüz ülkemiz Türkiye’ye, doğamıza, inancımıza, Türkçemize, Arapçamıza, bayramlarımıza, Hrisimize, Pinaki oyunumuza, 3erci halayımıza, yerel sanatçılarımıza vb sahip çıkmanın festivalidir. Kardeşçe yaşam kültürüne ve bu kültürün yaşam alanına, Hapitat’ına sahip çıkmanın festivalidir. Evvıl Temmüz Seldiren, Hıdırbey,Vakıflı, Şükrü Kanatlı, Cemal Gürsel, Cumhuriyet, Atatürk.. vd mahallelerimizin festivalidir. Dünyaya, ülkemiz Türkiye’ye,  tarihimize, bayramlarımıza, kendimize batı benmerkezli kültürel hegemonyanın gözlüğü ile bakmayı ret etmenin festivalidir. Memleketimizi işgal eden emperyalizmin taktırdığı Fransız gözlüğünü çıkarıp atmanın festivalidir.Evrendeki her şeyi kendileri ile başlatan ve kendileri ile bitiren batı merkezli kültürel hegemonyanın ezberini yıkmanın festivalidir. Evvıl Temmüz bayramına, topluma, Anadolu’ya, kendimize yabancılaşmayı “Fransızlaşmayı” ret etmenin festivalidir. Halkımızın bayramlarına ve değerlerine Fransız kalmayı ret etmektir.  Çünkü Evvıl Temmüz bayramı Fransız değil bu toprağın “yerli malı” bayramıdır.  Evvıl Temmüz asimilasyon ve oto asimilasyona karşı direnişin festivalidir. Evvıl Temmüz kendi çocuklarımızı kendi anadilimizle sevebilmenin festivalidir. Evvel Temmüz; Savaşa karşı barış mücadelesidir. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” festivalidir. 12 Eylül karanlığına karşı bütün renkleri ile Samandağ halkının birlikte yaktığı bir meşaledir. “Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret eden adamlar olmalıyız.” ( M.K. Atatürk). Evvıl Temmüz bayramı ve kökeni ile ilgili bir eseri halkımızla paylaşmaya cüret ediyorum. İsmet Zeki Eyyüpoğlunun “Anadolu Mitolojisi- Anadolu Üçlemesi 2” kitabının “ Tanrılar- Tanrıçalar-Boğalar” bölümünde yer alan “ADONİS” adlı şiirini kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Geçmişten günümüze Evvıl Temmüz festivalinin organizasyonunda yer alan, katılan, katkı veren bütün kişi, kurum, parti ve dernekler için paylaşıyorum. Bütün karalamalara rağmen Evvıl Temmüz Festivalinin ağır yükünü sırtlamaya devam eden Samandağ Kalkındırma Derneğine ve Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneğine ve sahip çıkan halkımız için paylaşıyorum. İsmet Zeki Eyyüpoğlu “Avrupa benmerkezci bilimlerin yoğun etkisine rağmen önce duru bir Anadolu yerli bakışının temel oluşturduğu önemli eserler vermiştir. Anadolu uygarlıkları, halk bilgisi varlıkları konularında yoğunlaştı. Söylencede gizli gerçeği, insan gerçeğini bütün çıplaklığı ile gözler önüne serer.