Prof. Dr. Cereci’den Antakya Medeniyet Filmi

<span style="background-color:rgb(247, 242, 242); color:rgb(34, 34, 34); font-family:ubuntu,sans-serif; font-size:13px">MK&Uuml; İletişim Fak&uuml;ltesi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Sedat Cereci Antakya&rsquo;yı bir belgesel filmle tanıtacak.</span>
Prof. Dr. Cereci’den Antakya Medeniyet Filmi
Antakya’da var olan inançların insancıl iletilerini ve insancıl iletiler üzerine kurulan Antakya’daki medeniyet atmosferini konu edinen filmin çekimlerine Antakya Musevi Havrası’nda başlandığı öğrenildi. Binlerce yıldır Antakya’da yaşayan Yahudiler, Süryaniler, Ermeniler, Araplar, Keldaniler, Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Alevilerin saygı ve hoşgürüye dayalı yaklaşımlarıyla oluşan Antakya’daki medeniyet ortamının inançların iletileri temelinde ele alındığı filmin, Antakya’nın son yıllardaki savaşlar ve gerginliklerden kaynaklanan olumsuz izlenimini değiştireceği bildirildi. Antik Mezopotamya’nın tüm kültürel birikimine ortak olmuş ve binlece yılın kültürüyle büyümüş bir kent olan Antakya’nın, Asur’un, Babil’in, Akad’ın, Hitit’in, Roma’nın, Makedonya’nın, Bizans’ın, Osmanlı’nın varlığından esinlendiği, Büyük İskender’e, Saint Pierre’e, Habib Neccar’a tanık olduğu, uygarlığı temel ilke edindiğinin anlatıldığı filmde Antakya’nın, insanın insana saygı duyduğu ve her varlığı hoşgördüğü bir yaklaşımla yücelen, antik tarihin uygar başkentlerinden biri olduğunun anltıldığı belirtildi.“İnsanları İnsanlığa Çağıranlar” adını taşıyan filmde değişik halkların birbirlerine hoşgörüsü ve kültürel paylaşımlarıyla uygarlığı üreten Antakya’da, Yahudi’nin sevincinin Süryaniyi de mutlu ettiği, Alevinin bayramının Ortodoksları da coşturduğu. Alevilerin Gadir Hum Bayramına Sünnilerin, Yahudilerin, Katoliklerin de katıldığı; Hristiyanların Paskalya Bayramı’nın tüm Antakya halkını bir araya topladığı, Hıdırellez’de herkes bir olduğunun vurgulandığı dile getirildi.
Yapım ekibinde 15 kişinini görev aldığı filmin çekim sürecinin yaklaşık 1 yıl süreceği bildirildi.