AKP Vatandaşı değil Elektrik Dağıtım şirketlerini düşünüyor

MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Komisyon görüşmelerinde verdikleri önerge ile Yargı kararı sonucunda dağıtım şirketleri tarafından iade edilmek zorunda kalan kayıp ve kaçak bedellerinin tüm elektrik abonelerinden yeniden tahsil edilmesinin önüne geçtiklerini açıklamıştır.
AKP Vatandaşı değil Elektrik Dağıtım şirketlerini düşünüyor
Milletvekili Ahrazoğlu; AKP’nin yaptığı bu düzenlemenin, kayıp ve kaçak bedelinin düşürülmesine yönelik şirketleri özendirici ve zorlayıcı hiçbir düzenleme içermediği gibi; dürüst vatandaşları cezalandırdığını belirtmiştir.Ahrazoğlu, AKP tarafından TBMM`ye sunulan ve komisyonda görüşülen yasa tasarısında; elektrik kullanıcılarından tahsil edilen kayıp ve kaçak bedellerinin bugüne kadar açılan davalar nedeniyle iade edilen bölümünün faturalara tekrar yansıtılarak, tüm abonelerden tekrar tahsil edilmesinin önünü açacak olan madde hakkında, “Tüketicinin kazanmış olduğu davalara yönelik yapılmış olan ödemelerin bir sonraki dönemde yine tüketicinin faturalarına yansıtılarak dağıtım şirketine ödenmesini yasal hale getiren bu uygulama ile vatandaş iki kere mağdur edilecektir.” Şeklindeki gerekçe ile önerge verdiklerini belirterek kanunsuzluğun önüne bir nebze olsun geçtiklerini ve böylece kayıp ve kaçak bedelini ödemiş olan yurttaşların, hiçbir kusur ya da sorumlulukları olmamasına karşın dava sonucu iade edilen tutarları da mükerrer olarak yeniden ödemelerini önlediklerini ifade etmiştir.MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; Kanun Tasarısının görüşüldüğü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu görüşmelerinde, “Kayıp-Kaçak bedelinin tüketiciden alınması ve bu bedellerin faturaya yansıtılmasını yasalaştıran uygulama karşı MHP Milletvekili olarak gerekli mücadeleyi yaptık. Ancak AKP Milletvekillerinin oyları ile kayıp-kaçak bedelleri faturaya yansıtılmaya devam edecektir. Biz Genel Kurulda gerekli mücadeleyi yapacağız, inşallah orada AKP vatandaşı düşünerek bu maddeyi geri çeker veya reddeder." açıklamasında bulunmuş ve en azından Yargı kararı sonucunda dağıtım şirketleri tarafından iade edilmek zorunda kalan kayıp ve kaçak bedellerinin tüm elektrik abonelerinden yeniden tahsil edilmesinin önüne geçtiklerini ifade etmiştir.

​