1.Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi?

 HATODER Başkanı Burhan Kerimoğlu, yönetim kurulu üyeleri Esen Vural ve Esra Vural ile birlikte 20-23 Kasım 2014 tarihleri arasında İzmir ilinde düzenlenecek olan 1. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresine katılmak üzere ilgili tarihler arasında İzmir’de bulunacaklarını söyledi.

1.Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi?

Hatoder Başkanı Burhan Kerimoğlu kongre hakkında şu bilgilere yer verdi; Ülkemiz de toplumsal bir halk sağlığı sorunu olan talasemi ve hemoglobinopatiler’in önlenmesi için         Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde, hemoglobinopati tarama, tanı ve tedavi merkezlerinde görevli hekimlerin, hemşirelerinin ve talasemili hasta ve hasta ailelerinin ortak bir çatı altında bir araya gelerek sorunlarını konuşmak, yapılan çalışmaları ve son tedavi şekilleri hakkında bilgi edinmek için bir araya geleceklerini söyledi.Türkiye Talasemi Federasyonu bilim kurulu tarafından talasemi ve hemoglobinopatiler alanındaki bilimsel değişim ve gelişmeleri katılımcılarla birlikte değerlendirmek, hastalarının yaşam kalitelerine yansıması için gerekli standartları geliştirmek üzere talasemi ve hemoglobinopatiler kongresinin düzenlenmesi bu alanda oldukça önem arz etmektedir. Kongrenin ilk günü hekim ve hemşirelere yönelik kurs programı düzenleneceği gibi kurs  programın da talasemi ve hemoglobinopatilerle ilgili en temel konular ve pratik uygulamaların en yalın anlatım teknikleri izlenerek konunun uzmanları tarafından katılımcılara sunulacak olması, hastaların izlem sorumluluğunu paylaşan, hekim ve hemşirelerimizin eğitimine yönelik olması illerinde bu hastaları tedavi ederken talasemi ve orak hücreli anemi hastalarının patofizyoloji, tanı ve tedavisi alanlarında son bilimsel gelişmelerin tartışılmasına olanak sağlayacak olması oldukça önemlidir.Hatoder Başkanı Kerimoğlu konuşmasının sonunda şunlara değindi; Bu denli önemli bir kongreye dernek yönetimi olarak katılmak, ilimiz genelin de yapılmakta olan çalışmaları fırsat buldukça katılımcılara anlatmak, bu alanda ki son gelişmeleri takip etmek, hastalara yönelik yapılan çalışmalardan bilgi sahibi olmak ve edindiğimiz bilgileri dernek üyelerimiz, hastalarımızla paylaşacak olmamız bizler için oldukça önem arz etmektedir, dedi.

               

 

                                                                                                       Burhan KERİMOĞLU

                                                                                      HATODER BAŞKANI