12.09.2010 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK HALK OYLAMASI

                    T.C.
             HATAY VALİLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

12.09.2010 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK HALK OYLAMASI
12.09.2010 Pazar günü yapılacak halk oylamasında seçmenlerin kimliklerinin belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan belgelerin ibrazı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 2010/381 sayılı kararı ile zorunlu kılınmıştır. Bu karar doğrultusunda, vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşımayan kimlik belgeleri ile oy kullanmaları mümkün görülmemektedir.

        İçişleri Bakanlığımızın 09.08.2010 tarih ve 07/55955 sayılı genelgesi gereği; oy kullanacak vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanlarını değiştirebilmeleri amacıyla, il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 12.09.2010 tarihine kadar cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecek şekilde açık tutulacaktır. Bu itibarla vatandaşlarımızın, halk oylaması günü mağdur olmamaları ve herhangi bir aksama yaşamadan İlimiz merkez ve ilçelerindeki nüfus müdürlüklerinde nüfus cüzdanı alabilmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

        Nüfus cüzdanı çıkartmak isteyen vatandaşlarımız;

        a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan eski nüfus cüzdanlarını bulunduranlar; yerleşim yeri muhtarlığından alacakları nüfus cüzdanı talep belgesi, eski nüfus cüzdanı, son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ve 4,60 TL,

        b) Nüfus cüzdanı kayıp olanlar ise yerleşim yeri muhtarlığından alacakları nüfus cüzdanı talep belgesi, son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ve 4,60 TL ile nüfus müdürlüklerine başvuracaklardır.

        c)  Kimlik değiştirme talebi ile gelen vatandaşlarımızın işlerinin bir an önce bitirilmesi amacıyla anında vesikalık fotoğraf çektirebilmeleri için gereken tedbirler ilçe nüfus müdürlükleri tarafından alınmıştır.

        Kimlik belgelerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan vatandaşlarımızın -son güne bırakmadan- bulundukları ilçe nüfus müdürlüklerinden nüfus cüzdanlarını almaları, oy verme günü yaşanabilecek kargaşaların önüne geçilebilmesi ve oy kullanma işlemlerinde herhangi bir aksamanın meydana gelmemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.