20 Üniversite dekanı Antakya'da buluşuyor.

MKÜ ev sahipliğinde bugün bir yurt dışı 19'u yurtiçi olmak üzere 20 üniversitenin veteriner fakültesi dekanları bugün Antakya'da bir araya geliyor.
20 Üniversite dekanı Antakya'da buluşuyor.
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde “VII. Veteriner Fakültesi Dekanları Toplantıları” bugün başlayacak ve 3 gün sürecek. Türkiye'de eğitim öğretim veren 19 Veteriner Fakültesi ve Nahcivan Devlet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanının katılımı ile 22-24 Kasım 2012 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde 'VII. Veteriner Fakültesi Dekanları Toplantısında', veteriner hekimliği lisans ve lisansüstü eğitimi ve Avrupa ile akreditasyonu, yaşam boyu eğitim, veteriner hekimlik alanında verilmekte olan hizmetlerin kalitesinin arttırılması, veteriner hekimliği ile reel sektör arasında işbirliği imkanları, gelecekte veteriner hekimlerin rolleri gibi konularda görüş alışverişinde bulunulacak, tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunulacak, varsa öneriler Yükseköğretim Kuruluna rapor edilecek.
Üç gün süreceği duyurulan toplantıların ardından konuk dekanlar kentin tarihi yerlerini içine alan bir kent gezisinde bulunacaklar.