2013 Yılı Değerlendirme Toplantısı

 Vali Lekesiz, kurum ve kuruluşlarımız tarafından 2013 yılında ilimiz genelinde gerçekleştirilen yatırımları, tamamlanan ve devam eden projeleri ve faaliyetleri paylaştı.
2013 Yılı Değerlendirme Toplantısı
Antakya Oteli’nde gerçekleşen basın toplantısı, Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Hasan Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ ile bazı kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti.Toplantıda konuşan Vali Lekesiz, sevgi, barış ve hoşgörünün merkezi Hatay’da, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi kurum ve kuruluşlarımızın faaliyetlerini paylaşmak üzere basın mensuplarımızla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.Lekesiz, “Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ilimizin tüm dinamikleri ve geçmişimizden aldığımız güçle, koşar adım, değişen dünya şartlarının sağladığı fırsatları da görerek, 2014 yılının da ilimizin gelişmesine katkı sağlamasının çabası içerisinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.Kamu yönetimi alanında, yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik ve eleştirilere açık olmak gibi kavramların ön plana çıktığını kaydeden Lekesiz, “Açık toplum olma ve gelişmiş bir demokrasinin gereği olan bu kavramlar katılımcılığı, saydamlığı, yetki devrini, yerinden yönetimi, çözüm üreten anlayışı ve en önemlisi vatandaş odaklılığı teşvik eden ve benimseyen bir anlayışı ifade etmektedir.
 
Temel amacı; kamu yönetiminde etkinliği, verimliliği ve kaliteyi artırma, vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunma, onların memnuniyet derecesini yükseltme olan bu anlayışın gereği olarak, her yıl bu değerlendirmeyi uygulamaya çabalıyoruz. Sınırların ortadan kalktığı ve her alanda hızlı bir gelişimin yaşandığı küreselleşme süreci rekabeti artırmakta, halkın yönetimden beklentilerini yükseltmekte ve daha kaliteli bir yönetimi zorunlu kılmaktadır. Bireylerin ve toplumların kendi hayatları üzerinde daha fazla inisiyatif talep ettiği bu dönem, klasik vatandaş tanımını farklılaştırmıştır. Devlete atfedilen geleneksel değerlerin yerini, devletten beklenen hizmetler almaya başlamış, vatandaşlar devlet ve kamu kurumları karşısında edilgen bir yapıdan daha etkin bir yapıya geçmiştir. İşte tüm bu gerekçelerle eğitimden sağlığa, altyapıdan kültür varlıklarının yeniden canlandırılmasına, ulaştırma hizmetlerinden sanayi hizmetlerine kısaca hayatın her alanına ilişkin ilimiz genelindeki çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmaları  sizlerle paylaşmak istiyorum.” dedi.Vali Lekesiz daha sonra; Güvenlik Hizmetleri, İl Özel İdare (Kırsal Altyapı Yatırımları), Vergi Gelirleri, Tarım ve Hayvancılık, Devlet Su İşleri, Ulaştırma, Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Enerji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret,  Afet ve Acil Durum,  Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü faaliyet alanına giren çalışmaları, yatırımları ve projeleri basın mensupları ile paylaştı.