Aile ve Politikalar Bakanlığı soru önergesi

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İSLAM  tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Aile ve Politikalar Bakanlığı soru önergesi
Aile ve Sosyal Politikalar  İl Müdürlüğüne bağlı Altınözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü elemanları tarafından sokakta bulunan ve kolluk güçlerince Rehabilitasyon Merkezine getirilen Serdar Kılıç isimli (T.C: 56485189…) engellinin  kaldığı ilk gün bakıcılar tarafından darp edildiği belirtilmektedir.  Doktordan darp edildiğine dair rapor da alınmış olmasına rağmen,  darp eden bakıcının Altınözü AKP ilçe başkanının yakını olması nedeniyle,ilgili şahsın Bakanlığınız Altınözü KurumMüdürü  tarafından kollandığı ve bu olayın üzerinin örtbas edildiği de ifade edilmektedir. Bu çerçevede;
1-) Özürlü çocuğu darp ettiği iddia edilen bakıcının,  başka   bir çok çocuğun sözde kontrol altına alınmasında (baskı/küfür/hakaret/tehdit ya da dayakla) Müdüre gayri meşru şekilde destek verdiği  ve bir çok kuruluş ve kişinin ise dayak konusunda kendisinden davacı olmak  istediği, ancak  bütün bu konuların üstünün örtbas edildiği iddiaları doğru mudur.
2-) Özürlü çocuğu darp ettiği iddia edilen bakıcı suçsuz ise, özürlü çocuğumuzu kim veya kimler darp etmiştir? Bu konuda darp raporunu veren doktor mu suçludur? Bakanlığınızın bu konuda  yürüttüğü bir soruşturma var mıdır? Varsa ne gibi bir sonuca ulaşılmıştır? Bu olay hakkında kamuoyunu aydınlatmayı düşünüyor musunuz?

Dr. Mehmet Ali EDİBOĞLU

                                                                                Hatay Milletvekili