ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Antakya Belediye Meclisi 2013 yılı Ocak ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere 4 Ocak Cuma günü Antakya Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş’ın başkanlığında toplanıyor.

ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Antakya Belediye Meclis Salonu’nda saat 15.00’da gerçekleştirilecek toplantıda meclis üyeleri gündemdeki 14 maddeyi görüşerek karara bağlayacak.

Buna göre Antakya Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısında görüşeceği gündem maddeleri şu şekilde belirlendi;

1-      5393 sayılı yasanın 25. Maddesi uyarınca denetim komisyonu seçimi.

2-      5393 sayılı yasanın 49. Maddesi uyarınca sözleşmeli personellerin 2013 yılı ücretlerinin ve ek ödeme tutarlarının tespiti.

3-      5393 sayılı yasanın 49. Maddesi uyarınca meclis üyesi başkan yardımcılarının 2013 yılı ödeneğinin tespiti.

4-      5393 sayılı yasanın 32. Maddesi uyarınca meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyelerine 2013 yılı için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti.

5-      Borçlanma izni.

6-      İmar Komisyonuna 2 üye seçimi.

7-      Değerlendirme Komisyonuna üye seçimi.

8-      Mehmet Karabiber’in önergesi ile ilgili komisyon raporu.

9-      Kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesinde görev alacak bilirkişi tespiti.

10-  Mülkiyeti belediyemize ait olan Günyazı mıntıka 1954 nolu parselin satışı için encümene yetki verilmesi.

11-  Özel halk otobüslerinin taşıma ücretlerinin belirlenmesi.

12-  İmar Plan Tadilatlarına yapılan itirazlar.

13-  İmar Tadil Teklifleri.

14-  İmar Komisyon raporu.