ARAP ALEVİ FEDERASYONU’NDAN PANELLER DİZİSİ

Avrupa Arap Alevi Federasyonu, Almanya ve Hollanda’da 31 Ocak-7 Subat tarihleri arasında‘‘Tarih, Dil ve Kimlik Boyutuyla Arap Aleviliği’’ konulu bir dizi panel düzenledi.

ARAP ALEVİ FEDERASYONU’NDAN PANELLER DİZİSİ

Almanya’da Doğu Akdeniz Aleviler Birliği Hannover, Arap Alevi Kültür Derneği Ahaus ve Arap-Alevi Derneği Neuss ile Hollanda’da Türkiye Akdeniz Aleviler Birliği Hengelove Türkiye Akdeniz Alevile rKültür Birliği'den Haag dernekleri bünyesinde gerçekleştirilen organizasyona ilgi büyüktü. Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Mertcan, ‘‘Türk Modernleşmesinde Arap Aleviler" ve Filolog Mahmut Ağbaht ‘‘Türkiye’de konuşulan Arap Lehçeleri Bağlamında Anadili ve İkidillilik’’ üzerine konuşma yaptılar. Arap Alevilerin asimilasyon ve ötekileştirilme süreçlerini tarihsel arka planıyla anlatan Mertcan, Arap Alevilerin bugün kendi kimliklerine sahip çıkmalarına ve çoğulcu bir toplum da yaşama arzularını dile getirmeye başladıklarına vurgu yaptı. Türkiye’de konuşulan Arap lehçeleri ve Arap dilinin kullanım düzeylerine ilişkin genel bir bilgi veren Filolog Ağbaht, iki-çokdilliğin günümüz dünyasında birey-toplum-ülke açısından önemine değinerek anadiline sahip çıkmanın gerekliliğini vurguladı. İkidillilik uzmanlarının nitelikli ikidilli birey yetiştirme stratejilerinden sözeden Ağbaht, bu bağlamda konuşma dili yerel lehçenin önemsenmesinin esas olduğunu belirtti. Federasyon Başkanı Nihat Nalça, çeşitli Derneklerle işbirliği ile düzenlediğimiz etkinliklerimize gösterilen yoğun ilgi ve katılım bizleri oldukça mutlu etti diyerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. Nalça, bu tür etkinliklerin gerek Federasyon bünyesinde bulunan gerekse Federasyon dışında olan Derneklerimizin işbirliği ile düzenlenmesini önemsediklerini söyledi. Nihat Nalça ayrıca, Suriye’ye karşı yürütülen savaşta, Suriye halkına ve Alevilere yönelik onlarca vahşi katliamın yaşandığı bir dönemde, Arap Alevilerin tüm dünyada bir arada durmaları ve ayrıca gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de büyük Alevi Hareketi ile ve demokratik kitle örgütleriyle dayanışma, iletişim içinde olmasının çok gerekli olduğunu vurguladı.