ÇEVRECİ YAKIT HATAY'DA TANITILDI?

Hava kirliliği, başta insan sağlığı olmak üzere doğa ve iklim üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir.
ÇEVRECİ YAKIT HATAY'DA TANITILDI?
Kirli havanın solunması solunum yolu rahatsızlıkları, beyin ve kalpte fonksiyon bozukluğu, akciğer hastalıkları ve kanser vakalarına neden olmaktadır.  Hava kirliliği bitkilerin gelişimini de olumsuz yönde etkilerken ayrıca atmosfere dağılan sera gazlarının atmosferde birikmesi küresel ısınmaya ve buna bağlı olarak mevsim değişikliğine sebep olmaktadır.Doğalgazın olmadığı yerlerde yoğun olarak kullanılan kömürlü kalorifer sistemlerinin atmosfere bıraktığı gazlar ileri boyutta hava kirliliğine neden olurken, kömürden çıkan küller çok ciddi boyutta çevre kirliliği oluşturmaktadır. Türkiye'de yılda 35.000.000 ton kömür ısınma amaçlı kullanılmaktadır ve bu kömürden 7.000.000 ton kül çıkmaktadır. Bu külü bertaraf edebilmek için kullandığımız araçlar harcadığı yakıtla ekonomik kayba neden olurken havayı da ikinci kez kirletmektedir.
 Bu noktada ısıtma sektöründe faaliyet gösteren firmalara önemli görevler düşmektedir. Şehrimizde, ısıtma sektörünün lokomotif firması KARDELEN İKLİMLENDİRME öncülüğünde çevreci buluşma
 
 
HATAY’ da gerçekleşmiştir.Türkiye'nin önde gelen kazan firmalarından KOZLUSAN Türkiye koordinatarü İbrahim Kozlu, muhasebe müdürü Hatice Kozlu, pazarlama müdürü İsmail Yılmaz, Avrupa standartlarında pellet üretimi yapan Amir ltd. şti. yönetim kurulu başkanı Kenan Elbasan, geçtiğimiz hafta içerisinde Hataylı çevre dostlarıyla buluştular.Kardelen İklimlendirme genel müdürü Yılmaz Gözel ve eşi Esra Gözel tarafından ağırlanan heyet şehrimize çevre dostu yakıt olan pelleti tanıttı. Tanıtımın Samandağ ayağında görüştüğümüz Kardelen İklimlendirme genel müdürü Yılmaz Gözel, “enerjinin en çok tüketildiği sektörlerden biri olan ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakabilmek için herkesten daha duyarlı olmamız gerektiğinin bilinciyle, insanlara az enerji tüketen, çevreci ürünler sunarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.Pellet; hammaddesi ağaç olan, hava kirliliği yaratmayan, kül oranı %0,9 olan yani kömürden 15 kat daha az kül bırakan temiz, ucuz bir yakıttır. Kozlusa’nın uzun süre yaptığı ar-ge çalışmaları sonucu ürettiği pellet kazanları, doğa dostu pelleti çok yüksek verimle yakmakta olup, hem kullanıcıların daha ucuza ısınmasını sağlamakta hem de kömürün neden olduğu hava ve çevre kirliliğinin önüne geçmektedir.