DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Hatay’ın 2013 yılı Eylül ayı ithalatı 310 milyon dolar,  ihracatı ise 133,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

2013 yılının ilk 9 ayında;

ü  Hatay 81 il içerisinde,  1.461 milyon dolarlık ihracatı ile 11.sırada, 2.967  milyon dolarlık ithalatı ile 7.sırada yer almaktadır.

ü  Hatay’dan ihraç edilen ürünlerin %49,4 ’ünü demir çelik ana sanayi ürünleri, %14,7’sini ise  meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkileri oluşturmaktadır.

ü  Hatay’ın ithal ettiği ürünlerin %25,6’ sını demir çelik ana sanayi ürünleri, % 24,9’unu atık ve hurdalar, %14,09’unu maden kömürü, %11,5’ini demir cevheri oluşturmaktadır.

ü  En fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke 182,3 milyon dolar ile Irak, 144,6 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 128,2 milyon dolar ile Suudi Arabistan olmuştur. En fazla ithalat yapılan ülke ise 800,9  milyon dolar ile Rusya Federasyonu olmuştur.

 

Yıllara göre Türkiye ve Hatay için İthalat ve ihracat verileri ile il sıralaması aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Yıllar

 

2011

2012

2013

(İlk 9 ay)

Türkiye

İthalat

(Milyon $)

240841,7

236545,1

187622,9

İhracat ($)

(Milyon $)

134906,9

152461,7

112492,6

Hatay

İthalat ($)

(Milyon $)

4594,6

4420,2

2967,6

İhracat ($)

(Milyon $)

2050,6

2039,6

1461,9

İl sıralaması

İthalat

7

7

7

İhracat

9

9

11

Değişim

İthalat

% 46,7 (yıllık)

% -3,8 (yıllık)

     % -10,1(9 aylık)

Oranı (%)

İhracat

% 20,7 (yıllık)

% -0,5 (yıllık)

     %  3,4 (9 aylık)

İhracat %1,3, ithalat %3,5 arttı  Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Eylül ayında, 2012 yılının aynı  ayına göre %1,3 artarak 13 121 milyon dolar, ithalat %3,5 artarak 20 623 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı %7,6 arttı  Eylül ayında dış ticaret açığı %7,6 artarak 6 972 milyon dolardan 7 502 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Eylül ayında %65 iken, 2013 Eylül ayında %63,6’ya geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,7 arttı Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %2,7, ithalat %3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1,3 artarken, ithalat %0,2 azaldı. Avrupa Birliği’ne ihracat %10,2 arttı  Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği’ne (AB) üye olması nedeniyle AB ülke grubu 28 ülkeyi içerecek şekilde hazırlandı. Önceki yıl verileriyle karşılaştırma yapılabilmesi için 2013 yılına ve geriye dönük olarak tüm yıllara ilişkin veriler 28 ülkeyi içerecek şekilde revize edildi. A B’nin ihracattaki payı 2012 Eylül ayında %39,4 iken, 2013 Eylül ayında %42,8’e yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre %10,2 artarak 5 620 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 2012 yılı Eylül ayına göre %7,1 artarak 1 196 milyon dolar olurken; bu ülkeyi sırasıyla Irak (1 020 milyon dolar), İngiltere (925 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (626 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı  Çin’den yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %26,1 artarak 2 295 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (2 266 milyon dolar), Almanya (2 005 milyon dolar) ve İtalya     (1 048 milyon dolar) izledi. İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada yer aldı  Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (1 584 milyon dolar) olurken, bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler ile bunların aksam ve parçaları” (1 129 milyon dolar), “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü–ses kaydetme verme cihazları ve bunların aksam parça aksesuarları” (831 milyon dolar) ve örme giyim eşyası ve aksesuarları” (818 milyon dolar) izledi.  İthalatta mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı   Eylül ayında; ithalatı en yüksek fasıl, “mineral yakıtlar ve yağlar” (4 897 milyon dolar) oldu. Bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (2 540 milyon dolar), “demir-çelik” (1 808 milyon dolar), “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü–ses kaydetme verme cihazları ve bunların aksam parça aksesuarları” (1 631 milyon dolar) ve “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (1 327 milyon dolar) izledi.