Doktorlar Medya-Sağlık İlişkisini Tartıştı

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Yalçın’ın davetlisi olarak üniversitemize gelen Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Hakkı Öcal, doktorlarla bir araya geldiği konferansta sağlık sektörünün medya ile ilişkisine değinen bir konuşma yaptı.

Doktorlar Medya-Sağlık İlişkisini Tartıştı
Sağlık sektöründe hızla ilerleyen teknolojik yeniliklerin sağlık sorunlarına önemli çözümler getirdiğini söyleyen Dr. Hakkı Öcal,fakat buna karşılık hasta sayısı ve hastalık türlerinde artışlar yaşandığını bunun da sektörü, medya ile daha fazla ilişki içerisinde bulunmaya zorladığını belirtti.Basın-yayının üzerine düşen sorumlulukları tam olarak yerine getirmediğinden yakınan Öcal, “Basının önleyici gücü var lakin basın popülist yaklaşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.  Medya ve ilgili kurumlara çağrı yapan Öcal, “Medyada çok sık görülen ve alanında otorite diye bilinen kişilerin bilimsel anlamda tez veya makaleleri niye sorulmuyor?” şeklindeki sorusuyla da bu kişilerin bilimin ışığında hareket etmediklerine gönderme yaptı. Ve ekledi:“Medya özgün hareket etmiyor, birbirlerini taklit ediyor. Medya gerçeğin peşinden değil aykırının peşinden koşuyor.”Üniversitelerin isegörevini yaptığını aktaran Dr. Hakkı Öcal, konuşmasında medyanın üniversitelere daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini savundu. Dünya yayın organlarında bilim editörlerinin olduğunu ifade eden Öcal,bunların birçoğunun üniversitelerden geldiğini, en alt unvanda da Doçent Doktorun bulunduğunu dile getirdi. Bu editörlerin; İngiltere, Avusturya ve ABD gibi üniversitelerde bilimsel alanda yayın yapan büyük dergilerden devamlı olarak haber yaptığını kaydeden Öcal, “Bilimi okuyucunun hizmetine sunmalıyız.
 
 Yoksa bilim ilerlemez. Başka türlü birileri çıkıp koca karı ilaçlarıyla halkı kandırmaya çalışır. Bunlarla da uğraşıp dururuz.Medyanın sansasyonel haberleri bırakıp ciddi işlerle uğraşması gerekiyor.” dedi.Konuşmasının devamında medyanın gücüne işaret eden ve günümüzde medya içerisinde en çok etkiyi televizyonun oluşturduğunu ardından internetin geldiğini söyleyen Dr. Hakkı Öcal, yürekleri dağlayan Soma’daki maden kazasının medyanın yansıttığı haber ve görüntüler sayesinde insanı daha fazla sarstığını ifade etti. Medyanın gücünü ölçen bir grup bilim adamı tarafından da bu etkinin ölçümlendiğini aktaran Öcal, bilim adamlarının özellikle sağlık alanındaki çalışmalarda medyanın çok daha güçlü olduğu sonucuna vardıklarınıbelirtti. Konuşmasında sağlık alanında yapılan olumsuz reklam örneklerine de yer veren Öcal, Amerika’da bir sivil toplum kuruluşunun sigaranın zararlarını anlatmak için yaptığı reklam filminde ceset torbalarını kullandığını, bunun sonucunda ise 5 kişiden birisinin sigarayı bıraktığını söyledi. Ceset torbalarının üst üste yığıldığı reklam filminde verilen mesajın insanın değersiz bir varlık olduğu algısı oluşturduğunu dile getiren Dr. Hakkı Öcal, bu mesajdan da anlaşılacağı üzere sağlık sektöründe pozitif reklam yerine negatif reklamın daha çok etki uyandıracağına işaret etti. Bunun yanı sıra medyanın insanları olumsuz davranışlara da sürüklediğini söyleyen Öcal, özellikle intihar haberi ile intiharlar arasında paralellik bulunduğunu kaydederek “Bütün intiharlar gazete haberleri yüzünden oluyor. İntihar bir surette kendinden hiçbir şekilde haber çıkmamış kişi için bir çözüm yolu oluyor. Çünkü ardından övgü dolu cümleler yazılıyor.” ifadesini kullandı.Basın sektöründe kalifiye eleman yetiştirmek için yeni arayışlara girdiklerini söyleyen Öcal, görev yaptığı üniversitedeyeni bir çalışma başlattıklarını aktardı. Üniversitenin İletişimFakültesi’niTıp Fakültesi modeline dönüştürmeye çalıştıklarını ifade eden Öcal, bu sayede sektörün tıpkı doktorlar gibi henüz üniversite dönemindeyken mesleğe tam donanımlı hale geleceği görüşünü paylaştı.Bahçehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Hakkı Öcal’ı ilgiyle dinleyen doktorlar, konferansın ardından söz alarak alanlarıyla ilgili konuştu. Medya – Sağlıkilişkisine farklı bakış açısıyla yaklaşan doktorlar kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili yaptıkları konuşmalarla konferansa katkı yaptı. Doktorlar, günün anısına Hakkı Öcal ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.