Dünya Basın Özgürlüğü Günü

Basın asla susturulamaz Çünkü basın bir milletin ortak sesidir! Basın asla susturulamaz Çünkü basın ezilmişlerin inleyişidir.
Dünya Basın Özgürlüğü Günü
 Çünkü basın hak ve özgürlüklerin teminatıdır,koruyucusudur .Sadi Borak 'ın bir kitabında ifade  ettiği gibi yasama,yürütme ve yargının yanında basın dördüncü kuvvettir.Ve ''halkın sesi olduğu için'' diğer kuvvetleri denetler.Bir milletin yol göstericisi basındır. Ama basının bu niteliği, onun her zaman etki altına alınmasının istenmesine yol açmıştır. Açılan bu yolda baskıcı, keyfi hükümet ler -basının gösterdiği değilde,kendi yöntemlerini uygulamaya çalışmışlardır;susturmak . Lakin gelmiş geçmiş tüm baskı  hükümet lerinin bilmesi gereken bir şey vardır;
Haklının hakkı adına
haksızlığa uğrayanın adaleti adına
ezilmişlerin inleyişleri adına
millete yol gösterecek gerçekçi çözümler adına
Basın asla susturulamaz...!

CHP İSKENDERUN GENÇLİK KOLLARI