Erzin İlçemize Organize Sanayi Bölgesi

Erzin ilçemizde kurulum aşaması devam eden Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bu yılsonuna kadar arsa tahsisi aşamasına gelinmesi hedefleniyor. 
Erzin İlçemize Organize Sanayi Bölgesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre ve Şhircilik İl Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’ndan (YİKOB) konunun uzmanlarından oluşan “Erzin OSB Komisyonu” üyeleri Vali Lekesiz i ziyaret etti.Arazilerin hangi sektörlere, hangi gerekçelerle, hangi ölçekte tahsisinin gerçekleşmesi gerektiği konusunda araştırmalar yapan bir Komisyon kurulduğunu belirten ve Komisyon üyeleri ile konuyu masaya yatıran Vali Lekesiz, pek çok potansiyeli bünyesinde barındıran bölgemizde, yatırımcıların yer taleplerine cevap verebilmek açısından OSB’lerin son derece önemli olduğunu söyledi.  Lekesiz, “Erzin ilçemizde OSB’nin kurulması konusunda epeyce aşama kaydettik. Yılsonuna kadar arsaların tahsis edilebileceği aşamaya doğru geleceğini tahmin ve temenni ediyorum.” dedi. OSB’ler kurulurken “doğru planlama”nın kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Vali Lekesiz, “İşi baştan sağlıklı olarak irdeleyip ilin, bölgenin, ülkenin etrafıyla beraber verilerini, ekonomik göstergelerini, önde gelen sektörlerini, yan ve tam sanayisin, geleceğe ilişkin tasavvurlarını gözönüne alıp, organize sanayi bölgesinin hangi sektörlere hangi gerekçelerle, hangi ölçekte tahsis edilmesi gerektiğine ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılmalı. Komisyondan da bunu bekliyoruz. Planlamamız sağlıklı olmazsa, sanayicinin memnun olmadığı, il ve ülke ekonomisine de maksimum düzeyde katma değerin üretilemediği bir OSB haline gelir. Planlamamız sağlıklı olursa, ilin ve bölgenin hayalleri, stratejik yaklaşımları, sanayi hedefleri de gözönüne alınıp tasarlanırsa orada çalışan sanayiciler de memnun olur ülke de memnun olur.” diye konuştu.