ESNAF ve SANATKARLARIMIZIN DİKKATİNE

“05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Hijyen Eğitim Yönetmeliği’ne göre çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde çalışanlara hijyen eğitimi verilecektir.
ESNAF ve SANATKARLARIMIZIN DİKKATİNE

Hijyen Eğitiminin amacı bilgili ve bilinçli bir toplum oluşturulması ve bu şekilde halk sağlığının geliştirilmesidir. Söz konusu yönetmelik gereği gıda üretim ve perakende işyerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde çalışanların portör muayeneleri ve tetkiklerinin yapılması işlemine son verilmiştir. Bunun yerine Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici birinci maddesinde ve “İşyeri sahipleri ve işletenleri yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içerisinde çalışanlarının yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlar”hükmüne göre, ilgili yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenlerçalışanlarının 05 Temmuz 2014 tarihine kadar hijyen eğitimi almalarını sağlamakla yükümlüdürler. Yine aynı yönetmeliğinin on birinci maddesi çerçevesinde yapılan denetimler sırasında “Hijyen Eğitim Belgesi” sorulacağından ve bu belgeyi almamış olanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesine göre işlem yapılacağından, eğitimlerin belirtilen sürede alınması gerekmektedir. Bu bakımdan, çalışanların ve işyerlerinin hukuki ve idari yaptırım ile karşılaşmaması için konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesinde fayda görülmektedir. Hijyen eğitimi ile ilgili iş ve işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütüleceğinden, aşağıdaki tabloda yer alan mesleklerde işyeri sahipleri ve yanlarında çalışan personeline Hatay Mesleki ( Çıraklık) Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hijyen Eğitimi verilecektir. Bu eğitime başvuruların bir an önce yapılması gerekmektedir.”

 

                                                         Abdulkadir TEKSÖZ

                                                          HESOB Başkanı