FARKINDALIK EĞİTİMLERİNİN STARTINI VERDİ

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ İSMAİL KÜÇÜK;?“UYUŞTURUCUDA EN RİSKLİ DÖNEM 12- 18 YAŞ ARASI OLDUĞUNDAN OKULLARA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞMEKTE”

FARKINDALIK EĞİTİMLERİNİN STARTINI VERDİ
Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaygın eğitim çalışmaları kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren tüm ilk orta ve liselerde öğrenci ve velilerine farkındalık eğitimi çalışmalarına başladı. Günümüz gençliğinin en büyük problemleri ve çözüm yolları konusunda öğrenci ve velilerin uzmanlarla buluşarak bilgi edinebileceği ve merak ettiği konularda soru sorabileceği bu eğitimler aileleri sigara, alkol ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme seminerleri, 9.10.11.12. Sınıf Öğrencilerinin Sigaranın Zararları, Obezite ve Talasemi konusunda bilgilendirme seminerleri, 8.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Sigaranın Zararları Ve Talasemi konusunda bilgilendirme seminerleri, İlkokul Öğrenci Velilerine Yönelik Obezite (Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite) konusunda  bilgilendirme seminerleri şeklinde yapılacak.Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Küçük çalışmaların startının verildiğini ve mayıs ayının sonuna kadar bu çalışmaların süreceğini belirtti.Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Küçük açıklamasının devamında şunları söyledi; “Bireylerin doğup büyüdükleri ve sosyalleştikleri aile ve okul ortamları ile sosyal çevreleri onların sağlıklı, mutlu, başarılı, çevresi ile uyumlu sosyal becerileri gelişmiş üretken insanlar olmalarında en hayati unsurlardır. Bu unsurlardan birinde ya da birkaçında olumsuzluk olması bireyin yaşantılarında karşılaştığı risk faktörleriyle mücadele etmede sorunlara neden olmaktadır. Bu risk faktörleri arasında çağımızın en önemli sorunlarından biri de uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı olarak gözlenmektedir.
 
Bağımlılık yapan uyuşturucu maddelere başlamasına neden olan etkenler arasında; içinde bulunulan çevresel faktörler, eğitim durumu,  arkadaş grubu, zararlı maddeye kolay ulaşılabilirlik, aile tutumları, ilgisizlik, sevgisizlik, merak vb. yer almaktadır.Alkol, zararlı madde ve uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığında en önemli risk grubunu örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki 12-18 yaş arasındaki ergenler oluşturmak-tadır. Bu bakımdan gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması ve onlara sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılmasında en büyük görev eğitim kurumlarına düşmektedir. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar ve alınacak önlemlerde okul, öğretmen ve ailelerin işbirliği çok önemlidir. Açıklanan nedenlerle öğrencileri sağlığa zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele konusunda önlemlerin alınması gerekmektedir.Dörtyol Halk Eğitim Merkezi olarak tüm bu konulara dikkat çekmek ve halkı bu konuda bi-linçlendirmek amacıyla ilçemiz-de bulunan tüm eğitim kurumlarında seminerler dizisi başlatmış bulunmaktayız. Bu çalışmalara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm okul müdürlükleri destek olmak-tadır. İlkini bu hafta gerçekleştirdiğimiz seminerlerde Dörtyol Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapmış bulunmaktayız. Bu çalışmalarda hedef gruplarımız ve bu gruplara eğitim verecek çalışma arkadaşlarımız şunlardır.9.10.11.12. Sınıf Öğrencilerine Sigaranın Zararları, Obezite ve Talasemi Seminerleri; Psikolog  Güneş AYDIN - Toplum Sağlığı Merkezi, Diyetisyen Hatice BAŞA-RAN- Toplum Sağlığı Merkezi, Hemşire Şerife HAYIRLIOĞLU- Toplum Sağlığı Merkezi Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Velilerine Sigaranın Zararları, Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri Rehber Öğretmen Harun KAYA- Dörtyol Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Rehber Öğretmen Sıdkı ARSLAN- Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Psikolog Güneş AYDIN - Toplum Sağlığı Merkezi 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Sigaranın Zararları Ve Talasemi Seminerleri; Psikolog Güneş AYDIN - Toplum Sağlığı Merkezi, Hemşire Şerife HAYIRLIOĞLU - Toplum Sağlığı Merkezi, İlkokul Öğrenci Velilerine Yönelik Obezite (Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite) Seminerleri; Diyetisyen Hatice BAŞARAN - Toplum Sağlığı Merkezi
Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay),(DHA)