HATAY CHP SİL BAŞTAN

Yargıtay Samandağ CHP ilçe kongrede seçilen yönetim ve il Delegeleri’nin geçersiz olduğuna karar verdi. 
HATAY CHP SİL BAŞTAN

Yargıtay ayrıca Antakya ilçe başkanlığı içinde aynı kararı aldığı öğrenildi. Bu durumda il seçimlerinin de geçersiz olacağı iddia edildi. T.C Samandağ Sulh Hukuk Mahkemesinin 19.3.2012 tarihinde aldığı ihtiyati tedbiri ve kayyum ataması kararının CHP Genel merkezinin başvurusu üzerine Yargıtay tarafından bozulduğu öğrenildi.Kararı bozan Yargıtay yeterince inceleme yapılmadan karar alındığını, ihtiyati tedbir kararının yanlış alındığını, Yerel mahkemece atanan kayyumun olağan kongre yerine olağanüstü kongre kararını alması gerektiğini, Kayyum tarafından yapılan olağan kongrede seçilen yönetim ve il Delegeleri’nin geçersiz olduğuna karar verdi.Yargıtay’ın ayrıca Antakya Merkez ilçe başkanlığı içinde aynı kararı aldığı öğrenildi. Yargıtay’ın konu ile kararı şöyle,”Temyiz sisteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü. Davacı dava açtığı dilekçesinde: cumhuriyet Halk Partisi Samandağ ilçe örgütünün davalı siyasi partinin genel merkezi tarafından görevden uzaklaştırarak yerine geçici yönetimin atandığını, yeni atanan geçici yönetimin 30 gün içinde seçimleri gerçekleştirmemesi nedeniyle 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 121. Maddesinin yollamasıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 75. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, ilçe kongresini gerçekleştirmek üzere üç kişinin görevlendirilmesini istemiş; mahkemece, davacının işlemi 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun Geçici Hukuki Korumalar bölümünde düzenlenen ihtiyati tedbir olarak nitelendirilip başvurudan dört gün sonra dosya üzerinden Muzaffer Girişken , Tahsin Çobancı ve Fevzi Sürmelinin Samandağ ilçe Kongresini yapmak üzere kayyım olarak atanmalarına, kararın ihtiyati tedbir olarak derhal uygulanmasına ve infazı için Samandağ İcra Müdürlüğünün görevlendirilmesine karar verilmiştir.2820 sayılı siyasi partiler Kanununun 121. Maddesinde Türk Medeni Kanunu ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanunu aykırı olmayan hükümlerinin siyasi partiler hakkında da uygulanacağı düzenlenmiş, Türk Medeni Kanununun 75. Maddesinin 2. Fıkrasında ise “yönetim kurulu toplantıya çağırmazsa; üyeler birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendireceği “ hüküme bağlanmış; 2820 Sayılı yasanın 20. Maddesinin 9. Fıkrasında “ ilçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu ilçe kongresince seçilir. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun, seçim şekli ve il yönetim kurulunca veya merkez karar ve yönetin kurulunca hangi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir. El çektirme kararı. 101. Maddenin (d-1) bendinde gösterilen haller dışında, yetkili kurulların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır. İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde ilçe kongresi toplanarak yeni ilçe yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır” denilmiştir. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 6. Maddesinde; her Türk vatandaşının kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere göre siyasi partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten çekilme hakkına sahip olduğu, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamayacağı, aksi halde üyelik sıfatının bu siyasi partilerin hepsinden sonra ermiş olacağını, aynı yasanın 11.maddesinde ise on sekiz yaşını dolduran madeni ve siyasi haklarını kullanma hakkına sahip olan her Türk vatandaşının bir siyasi partiye üye olabileceği, 42. Maddesinde de siyasi parti ilçe teşkilatlarının kendi çevrelerindeki üyelerini kayıt ve sıra numarası altına partiye giriş çıkış tarihleri ile haklarında diğer bilgileri ihtiva eden bir üye kayıt defterine kaydedecekleri ve bu üye kâğıt defterinin ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altında olduğu belirtilmiştir. Bu yasal düzenlemeler uyarınca; siyasi partilerin il veya ilçe örgütlerinde kongrenin yapılmaması nedeniyle üye görevlendirilmesi halinde üye görevlendirme kararı verilmeden önce dava şartlarının incelenmesi gerekir. İncelenmede davacının ve görevlendirilecek kişilerin dava konusu siyasi partinin üyesi olup olmadığının davanın siyasi partiler kanununda öngörülen süreler uyarınca açılıp açılmadığına bakılır. Somut olayda mahkemece, dava şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmadığı gibi davanın nitelendirilmesinde de yanılgıya düşülerek, 6100 sayılı hukuk mahkemeleri kanununun geçici hukuki korumalarından ihtiyatı tedbir olarak kabul edilip eksik incelenme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK2 nün 428 maddesi gereğince BOZULMASINA temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.10.2012 gününde oy birliği ile karar verildi.”

HATAY CHP SİL BAŞTAN haberi 23 Kasım 2012 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay tarafından  196875 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle