HATAY'DA DİYALOGDA TECRÜBE PAYLAŞIMI PANELİ

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, şiddetin artığı, saygının yitirilmeye başlandığı dünyada insanlığın dün olduğundan daha fazla sevgiye, hoşgörüye, barışa ve birbirini tanımaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
HATAY'DA DİYALOGDA TECRÜBE PAYLAŞIMI PANELİ
 Lekesiz, Antakya Kültürler arası Diyalog Derneği (AKADİM) tarafından Narin Otel'de düzenlenen ''Diyalogda Tecrübe Paylaşımı'' panelinde yaptığı konuşmada, insanlık olarak karşı karşıya bulunduğu iki temel sorun olduğunu belirtti.
     Bunlardan ilkinin açlık, yoksulluk, ahlaki çöküntü, fırsat eşitsizliği, yetersiz sağlık şartları, ikincisinin insanlar arasındaki diyalog, hoşgörü ve tolerans eksikliği ile farklılıklara karşı sevgisizlik, tahammülsüzlük olduğunu ifade eden Lekesiz, bunların sadece bir bölgeyi değil küresel düzeyde bütün insanları ilgilendirdiğini kaydetti.
 
     Hatay'ın adeta medeniyetlerin geçit resmi yaptığı bir yer olduğunu vurgulayan Lekesiz, ''Hatay, farklı dinlere mensup insanların ibadethanelerinin yan yana, sırt sırta sokak aralarında yer aldığı, mensuplarının da tasa ve kederde kıvançta bir olduğu bu kültürle yetişmiş insanların yaşadığı çok özel bir yerdir'' şeklinde konuştu.
     Kültürlerarası Diyalog Platformu (KADİP) Başkanı Suat Yıldırım da dünyada artık savaşların bir yere bırakılıp, insanların birbirini tanımaya ve görüşmeye, barış içinde yaşamaya çalışması gerektiğini kaydetti.
     Yıldırım, Hatay'daki karşılıklı sevgi, saygı ve barış anlayışının dünyanın her tarafına yayılmasını temenni etti.
     Antakya Kültürler arası Diyalog Derneği (AKADİM) Başkanı İsa Aydın, Hatay'da yüzyıllardır var olan birlikte yaşama kültürü, diyalog, sevgi ve barış ortamını sonraki nesillere aktarılması konusunda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

     Konuşmaların ardından, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Jan Delüller, Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cennudioğlu, Türkiye Ermeni Ortodoks Kilisesi Papazı İshak Zaven Bıçakçı, Süryani Mardin Metropoliti Genel Sekreteri Yusuf Beğtaş ve diğer din adamları sunum yaptı.