İŞÇİ PARTİSİ KIRIKHAN İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN KUTLAMA

Bugün 5 Aralık 2013.Türk Kadınlarına Milletvekili Genel Seçimlerinde Seçme ve Seçilme hakkını tanıyan Anayasa değişikliğinin 79. yıldönümüdür.Türk Kadınının bu anlamlı gününü İşçi Partisi olarak kutluyoruz.

İŞÇİ PARTİSİ KIRIKHAN İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN KUTLAMA

TUİK’e göre genel nüfusumuzun yaklaşık yarısı kadındır. Tanrı yaratıcı gücünü kadınla paylaşarak ona özel bir statü kazandırmıştır. Kadın insanlık yapısının en önemli direği ve temelidir.Cumhuriyetten önce kadının toplumsal yaşamda bir yeri ve değeri yoktu. Kadın, kanunlar karşısında sorumlu bir yurttaş, bir birey olarak görülmezdi. Kadının eğitim ve öğretim olanaklarının kısıtlıydı. Kadının bir işte çalışmasının aile yaşamını sona erdireceği gibi, tutucu ve yanlış inanışlar nedeniyle ekonomik hayata aktif katılması olanaksızdı. Erkeklerle birlikte eşit şartlarda rekabet edebilmesi olanaksızdı. Özetle kadın; gelenekler, görenekler, inançlar, kültür ve eğitim yetersizliği nedeniyle hep geride korunmaya muhtaç olarak yaşamış, açıkçası çok eskilerden beri haksızlığa uğramıştır. ATATÜRK´ün Türk kadınına beslediği sevgi ve saygı Kurtuluş Savaşı´ndaki gözlemleri ile iyice perçinlenmiştir. 1923 yılında Konya´da yaptığı bir konuşmada, bu hissiyatını büyük bir içtenlikle dile getirir:"Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim, diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kağnısı vekucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakâr, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim."      "Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın"sözünün her zaman arkasında olduğumuzu yineliyor, Cumhuriyetle kazandırdığı hakların hiç kimsenin geri almasına izin vermeyeceğimizi haykırarak, Türk kadınlarına milletvekilliğine seçme ve seçilme hakkının verilişinin 79. yılını kutluyoruz.”

 

5 ARALIK 2013

Gönül GÖKKAN

İsçi Partisi Kırıkhan İlçe Sekreteri