KARARLILIKLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Sendikamızın Başkanlar Kurulu Toplantısı, 27-28 Kasım 2015 tarihinde Ankara gerçekleştirilmiştir.  Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve talepleri, hizmet kolumuzda bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda yaşanan yönetim ve işleyiş problemleri, Çalışma hayatında kamu çalışanlarını ilgilendiren meseleler ve Türkiye gündemi ile ilgili meseleler ele alınarak değerlendirilmiştir.  Başkanlar Kurulu toplantımızda ele alınan tüm konular ve bu konular hakkındaki görüşlerimiz maddeler halinde aşağıda sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur;
KARARLILIKLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
1- Türk Sağlık-Sen; sivil toplum kuruluşu olarak milli birliğimiz ve bütünlüğümüzden taviz verilmesine asla müsaade etmeyecektir2- Türk Sağlık-Sen olarak 64. Hükümetten beklentilerimiz tüm çalışanlara ve sendikalara adaletle yaklaşmasıdır. Genel talebimiz ise çalışanların ekonomik, sosyal ve özlük hakları konusunda iyileştirmeleri sağlayacak adımları atılmasıdır.3- İktidar tarafından son dönemde yeniden gündeme getirilen kamu çalışanlarının iş güvencesinin kaldırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu mesele bizim kırmızı çizgimizdir.4- 2015 yılında yapılan ve 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme memurlar için hüsran, sağlık çalışanları için ise tam anlamıyla bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Enflasyon hesabındaki değişiklikle memurlar yüzde 1.8 zarar uğratılmışlardır. Bu zarar bir an önce karşılanmalıdır. Bu konu konfederasyonumuz tarafından yargıya taşınmıştır. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 800 puan yükseltilmesi gerekmektedir.5- Sağlık çalışanlarının temel talepleri olan temel ücretlerin yükseltilmesi, döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, yıpranma payının verilmesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve tüm sağlık çalışanlarının kadrolu olması gibi temel taleplerin hiçbiri ile ilgili somut bir adım atılmamıştır. Türk Sağlık-Sen olarak yetkilendirilmişler tarafından sağlık çalışanlarının masada bırakılan tüm haklı taleplerinin takipçisi ve mücadelecisi olacağımızı tüm çalışanların bilmesini isteriz.6- Sağlık çalışanlarının performansa dayalı ek ödemesi ise sıfır seviyesine doğru inmekte ve çalışanlar sabit ek ödemeye mahkum edilmektedir. Ek ödemelerden kesilen hazine payı Sağlık Bakanlığı’na, kanunla verilen yetki kullanılarak tüm kurumlar için yüzde 15’ten yüzde 1’e düşürülmelidir.7- Asıl işi yapan ve devletin sağlık hizmetinin yürütülmesinde görev alan sözleşmeli personeller, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil ebe hemşireler ve 4/C’lilere hak ettikleri kadrolar da bir an önce verilmelidir.8-  Sağlık çalışanlarının sürekli ertelenen hakkı olan yıpranma payının bilimsel kurullarda görüşülmek gibi süreçlerle sürekli ötelenmemeli Tüm sağlık çalışanları için adil ve kabul edilebilir yıpranma payı bir an önce hayata geçirilmelidir.9- Sağlıkta şiddetin cinayete dönüştüğü bir ortamda tüm kurumlarda şiddet çok önemli bir sorun olarak gün geçtikçe artmaktadır. Şiddetin çözümü konusunda tutuklu yargılamaya riayet edilmeli ve caydırıcı tedbirler arttırılmalıdır.10- Türk Sağlık-Sen olarak kararlılıkla yürüttüğümüz mücadele sonucunda sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı verilmiştir.  Fakat lisans tamamlama da gerek başvuru sürecinde gerekse eğitim verilmesi aşamasında sıkıntılar nedeniyle çalışanlar mağdur edilmiştir . Önümüzdeki yılda daha kapsayıcı ve lisans tamamlama hakkı verilen bölümlerin tamamının üst öğrenim sayıldığı bir lisans tamamlama hayata geçirilmelidir. Lisans tamamlamada uzaktan eğitim yöntemi geçmiş dönemde olduğu gibi yapılmalıdır.11- Aile Hekimliğinde angarya olan ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi açısından  zaruret içermeyen cumartesi nöbetlerine derhal son verilmelidir12- 4/B’lilerin ek ödemelerinden kesilen SGK primlerinin geri ödenmesi gerektiği ile ilgili sendikamız tarafından bir dava açılmış olup Yargıtay 10. Dairede karar aşamasına gelmiştir. Yargıtay 21. Dairede verilen olumlu bir karar vardır. Türk Sağlık-Sen olarak bu aşamada tavsiyemiz 10. Dairenin kararının beklenmesidir.13- Görevde yükselme sınavında ilan edilen kadroların yetersizliği ve sınavın zorlaştırılmasıyla kadroların önemli bir kısmının boş kalması nedeniyle sınav çalışanların beklentisini karşılamaktan uzak kalmıştır. Bu nedenle talepleri karşılayacak kriterleri içeren yeni bir sınav bir an önce gerçekleşmelidir. Özellikle tüm hizmetlilerin memurluk kadrosuna geçmelerini sağlayacak bir düzenleme veya sınav hayata geçirilmelidir.14- Üniversite hastanesi çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılar için çözüm olarak yeterli istihdam sağlanmalı, tüm maaşlar genel bütçeden ödenmeli ve mali destek verilmelidir. Çalışanlar için de acil bir eylem planı hazırlanmalıdır.15- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışanlarına Yıpranma payının verilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılmaması, mali haklarda çalışanlar arasındaki huzursuz edici ayrımlar gibi birçok sorun sürekli ötelenmektedir. Devletin şefkat eli çalışanlara uygulanan bu muamelenin sonlandırılarak sosyal hizmet çalışanları için de gerekli adımların atılmasını bekliyor ve bu durumu tüm platformlarda dile getirerek çözüm için yoğun bir çaba harcayacağımızı ilan ediyoruz.Yukarıda sıraladığımız tüm meseleler konusunda Türk Sağlık-Sen olarak kararlı bir duruş göstermeyi sürdüreceğiz.Üyelerimizin haklı talepleri için mücadeleye, daha etkin ve nitelikli kamu hizmetinin üretilmesi için çalışmaya , sorumlu ve ilkeli sendikacılık anlayışı gereği memleket meselelerinde hassasiyet ile durmaya devam edeceğiz.
Hayrettin ŞAHİN
Türkiye Kamu-Sen Hatay İl Başkanı
Türk Sağlık-Sen Hatay Şube Yönetim Kurulu Başkanı
KARARLILIKLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ haberi 08 Aralık 2015 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay muhabirimiz Hatice Ekmekçi adına  tarafından  1215 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle