KOMŞUSU AÇ İKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR

Yüce Allah’ın (c.c.),11 ayın sultanı olan bu Mübarek ramazan ayını, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sevgi, birlik ve beraberlik getirmesi amacıyla diğer aylardan farklı kıldığı; bu mübarek ayın tövbe, mağfiret ve sevap kazanma vesilesi olduğu bilinmelidir.

KOMŞUSU AÇ İKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR
Neyazık ki İslam âleminin büyük bir kısmı, ramazan ayının bu farklı önemini görmezden gelerek, ramazan ayının gündüzleri sadece sudan ve yemekten kesilmekten ibaret olduğunu zannetmektedir. Şöyleki, yukarıda saydığımız insani ve medeni sıfatlar her hangi bir ibadetin temelinde bulunmadıkları takdirde o ibadetin ve amellerin boşuna oldukları,  Yüce Allah’ın kitabında ve Hz. Muhammed’in hadisi şeriflerinde ispatlanmıştır.Bu mübarek ramazan ayında yapılacak tüm ibadetlerin namaz, oruç, sadakat gibi amellerin kabulü için elbette o ulvi sıfatların mevcut olması gerekmektedir.Yüce Rabbimiz kutsal kitabında ‘İnneme yetekabbelullahu minel muttakıyn.’‘gerçekten Allah ancak sakınanlardan yani muttakilerden kabul eder’(Tevbe-27). Bu kesin bir ifadedir. Hz.peygamber efendimiz de (s.a.v.) şöyle buyurur; ‘elâlem kimin şerrinden salim kalırsa o Müslümandır.’ Aynı şekilde başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: ‘Bizi aldatan bizden değildir’ İşte değerli arkadaşlar yüce Allah’a ibadet etmenin sağlam temelleri bunlardır. Yoksa zulüm, haksızlık, kin ve düşmanlık, fitne ve bozgunculuk gibi davranışlarından birini gösteren bir insanın yapacağı ibadetlerin ne kıymeti olabilir?Maalesef son zamanlarda İslamiyet adı altında tekbir getirirken insanların kafasını kesen, masum çocukları öldüren, kadınlara tecavüz eden canilerin haber ve görüntülerine tanık olmaktayız. Bu zulümleri, değil İslam dininin kabul etmesi, ne bir din, ne bir inanç ne insanlık nede medeniyet bunları kabul eder. Ancak ve ancak şeytana mensup olanlar bu davranışları kabul eder ve yaparlar. İslam dini İnsan öldürmeyi büyük günahlar arasında göstermiştir. Hatta bir insanı haksız yere öldürmeyi bütün insanları öldürmekle eş tutmuştur. Ve bunlar Allahın en şiddetli laneti ile ebediyete kadar lanetlenmişlerdir.Yüce Allah’ın mülkü ezeli ve ebedi olduğunu her iman sahibi bilmektedir. Çünkü yüce Allah’ın mülkü adalet üzerine kurulmuştur. Onun içindir ki Ulu Önderimiz, ‘adalet mülkün temelidir’ diye vurgulamıştır. Bütün insanlara rahmet olarak gönderilen Resulü Ekrem diyorki;‘bir saat adalet yetmiş yıl ibadetten daha hayırlıdır’ Peygamber efendimiz, ‘adaleti’ bütün ibadetlerin üstünde tutmuştur.Yüce Rabbimiz kuran-ı kerimin Rahman suresinin başında:‘Rahman olan Allah kuran-ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı anlatmayı öğretti,güneş ve ay hesaba göre hareket eder bitkiler ve ağaçlar Allah’a secde ederler.’ demektedir. Acaba burada düşünecek olursak bitkiler ve ağaçların Allah’a nasıl secde ettiklerini anlayabilirmiyiz?Muhterem arkadaşlarım; Yüce Allah bütün bunları ve her şeyi bir gaye için yaratmıştır. Bunlar yaratıldıkları gayeden zerre kadar saptıkları görülmemiştir. Bunların ibadetleri ve secdeleri budur. Mesela dünyamızın hayat unsuru olan güneş yaratıldığından beri kendisine çizilen yörüngeden bir milim bile kaydığı görülmemiştir.Buda Yüce Allah’a büyük bir itaat ve bir nevi ibadettir.Hayvanların bile yaratıldıkları gaye ve hedeften sapmadıklarından dolayı Yüce Allah’a,isyankâr insanlardan daha fazla itaatkâr oldukları kaydedilmiştir.Muhterem arkadaşlarım,onun içindir ki bütün ibadetlerin sağlam temeli doğruluk, insanlık,medeniyet, adalet, barış ve huzur olduğu kabul edilmelidir.Bu mübarek ramazan ayında her insan kendi değerlerini, kendi davranışlarını, kendi öz verilerini akıl ve vicdan terazisine dayanarak kendi muhasebesini yapmalıdır. Zararın neresinden dönülürse kâr olduğunu kabul etmeliyiz. Bu şekilde Ramazan ayının maneviyatını en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz.Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazan ayı, dini açıdan taşıdığı önemle birlikte insanlar arasında sosyal açıdan da yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek olduğu aydır. İnsanlar arası yardımlaşma ve dayanışmayı en güzel ifade eden Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: ”Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”Böylece yüce Allahın katında insanların en faziletlisi insanlara en çok fayda sağlayan olduğu anlaşılmaktadır.Bu mübarek ramazan ayının ilimize, ülkemize ve bütün insanlığa hidayetle birlikte barış, huzur ve saadet getirmesini yüce Allahtan diliyorum.
Alevi islam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak