MÜLKİYETİ TEDAŞ'A AİT, HATAY DÖRTYOL'DAKİ 60 ADET YAZLIK MESKEN BLOK HALİNDE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE SATIŞA ÇIKARILDI

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeniyurt Mahallesinde bulunan 60 adet yazlığı (2 adet arsa ve bina) satmak üzere ihale açtı.
MÜLKİYETİ TEDAŞ'A AİT, HATAY DÖRTYOL'DAKİ 60 ADET YAZLIK MESKEN BLOK HALİNDE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE SATIŞA ÇIKARILDI
Buna göre, Özelleştirme İdaresi başkanlığının (ÖİB) 12 Haziran 2008 tarihli yetkisiyle mülkiyeti, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar şirketten ayrı olarak satış yöntemiyle özelleştirilecek.
     Satış, 18 Ekim 2010 tarihinde TEDAŞ Genel Müdürlüğünde kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
     Ancak kamu yararı görülmesi halinde ihale, pazarlık ya da açık artırma usulü ile sonuçlandırılabilecek.
     Alanı 2 bin 152 metrekare olan her biri 3/213 arsa payına sahip toplam 54 adet mesken ile 3 bin 103 metrekare alanlı herbiri 3/60 arsa payına sahip toplam 6 adet dubleks mesken olmak üzere 60 adet yazlık mesken blok halinde satılacak.
     İhalede katılımcılardan 45 bin lira tutarında geçici teminat bedeli alınacak.
     İşin şartnamesi, Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Hatay İl Müdürlüğü ile Ankara'da TEDAŞ Genel Müdürlüğü 6. Kat Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden satın alınabilecek.
     Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 18 Ekim 2010 tarihinde saat 12.00'ye kadar Ankara'da TEDAŞ Genel Müdürlüğü Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Muhaberat Servisine elden teslim edilecek.
     Buna göre teklifler komisyon tarafından aynı gün saat 14.00'te TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açılacak.
     Söz konusu ihale ile ilgili daha detaylı bilgi, Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Hatay İl Müdürlüğünden temin edilebilecek.